Behörighet att reparera och underhålla UDT-enheter: en kurs med ett statligt prov

En person med UDT-kvalifikationer för underhåll av UDT-enheter kan reparera mobila plattformar, kranar, gaffeltruckar eller andra enheter på egen hand.Materialhanteringsutrustning är en kategori som omfattar kranar och andra typer av kranar, traverskranar, lyftanordningar och vinschar, gaffeltruckar, bland andra, Arbetsplattformar och andra typer av mobila plattformar. All utrustning som listas är föremål för teknisk övervakning av UDT. I praktiken innebär det bland annat att de inte får repareras, underhållas eller inspekteras av vanliga människor, utan endast av dem som har fått sina kvalifikationer utfärdade av UDT. För den som vill certifiera sig som underhållsingenjör har vi tagit fram ett utbud av teoretiska och praktiska kurser. Efter avslutad kurs kan varje deltagare avlägga den statliga examen som hålls i vårt center.

UDT-kurs för konservatorer av hanteringsutrustning

Utbildningen för konservatorer varar från 32 till 96 timmar. Den exakta varaktigheten bestäms flexibelt med hänsyn till utbildningsdeltagarnas behov. Lektionerna består av föreläsningar och praktiska övningar på manövergården.

Var och en av kurserna ägnas åt underhåll av en viss typ av utrustning. Vi anordnar kurser inom området underhåll av stationära, hängande, mast, mobila plattformar, liftar, traverser, hissar och vinschar, gaffeltruckar, kranar och kranar.

Schemat för varje kurs är följande:

  1. Frågor relaterade till konstruktion, typer och funktionssätt för enheter.
  2. Rättsliga föreskrifter, tekniska tillsynsföreskrifter.
  3. Regler för hälsa och säkerhet gäller för drift och underhåll.
  4. Regler för att ta bort de vanligaste felen.
  5. Mekaniska, hydrauliska och elektriska delar.
  6. Sätt att ta hand om det korrekta tekniska tillståndet för enheter.
  7. Läsa bruksanvisningen och teknisk dokumentation.

Under praktiska lektioner ger vi möjlighet att använda utrustningen och nödvändiga skyddsåtgärder.
Lektionerna kan delta av alla personer över 18 år och minst grundskoleutbildning. Vi kräver också ett lämpligt hälsotillstånd som gör att du kan arbeta med en given typ av enheter.

Examination för UDT-behörighet för utrustningskonservatorer

Förhållningssättet till det statliga provet ingår i kursavgiften. När du deltar i lektionerna behöver du inte anmäla dig till tentamen - vi gör det för din räkning. Kvalifikationerna kontrolleras av den tekniska inspektionskommissionen som genomför ett kunskapsprov och kontrollerar praktiska färdigheter. Efter att ha klarat provet belönas de UDT-kvalifikationer gäller i 5 år i följd. De är giltiga för arbete i hela Polen.

Praktisk information för dig som är intresserad av att delta i utbildningen

Om du vill veta närmsta datum och plats för klasser och anmäla dig till utbildningen, besök gärna hemsidan https://platformaedukacji.pl/sklep/. Där hittar du aktuell information och gör onlinebetalningar, vilket är liktydigt med att boka plats för utbildningen. Vi kan ge ytterligare information via telefon eller e-post.

Med UDT-konservatorkvalifikationer kan du arbeta heltid eller driva din egen tjänst

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: