Hälso- och säkerhetsbefogenheter

Arbete inom arbetarskyddsområdet utförs av personer som har lämplig utbildning och behörighet för detta ändamål. Personer som arbetar i yrket som inspektör eller en hälso- och säkerhetsspecialist för detta ändamål måste de genomföra en studie, studie eller kurs samt skaffa sig erfarenhet av jobbet. För närvarande kan utbildning erhållas på många institutioner, varför valet av företag inom området arbetarskydd också är ganska stort.

Nödvändiga krav för att arbeta i befattningar relaterade till hälsa och säkerhet:

  • inspektör - yrket som hälso- och säkerhetstekniker
  • senior inspektör - yrket som en tekniker och minst 3 års arbetslivserfarenhet, högre utbildning inom området eller forskarutbildning
  • specialist - högskole- eller forskarutbildning, minst 1 års praktik inom hälso- och säkerhetstjänsten
  • senior specialist - minst högre utbildning eller forskarutbildning, minst 3 års praktik i yrket
  • chefsspecialist - högre utbildning inom ett visst ämnesområde eller inriktning, forskarutbildning och minst 5 års praktik i yrket

För närvarande finns det inget behov av att anställa personer som ansvarar för hälsa och säkerhet på jobbet i företaget. För detta ändamål kan externa outsourcingtjänster som tillhandahålls av kompetenta företag användas.

När du väljer ett företag av denna typ, som ska tillhandahålla OHS-tjänster, är det värt att uppmärksamma om dess anställda har lämpliga behörigheter. Det är också värt att uppmärksamma erfarenhet och referenser när du väljer den.

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: