Uprawnienia BHP

Prace w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy realizują osoby posiadające do tego celu odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia. Osoby, które pracują w zawodzie inspektora lub specjalisty BHP muszą odbyć w tym celu studia, studium lub kurs, a także uzyskać doświadczenie w pracy na stanowisku. Aktualnie wykształcenie zdobyć można w wielu placówkach, dlatego wybór firm w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy także jest spory.

Niezbędne wymogi do pracy na stanowiskach związanych z BHP:

  • inspektor – zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy
  • starszym inspektor – zawód technika oraz przynajmniej 3-letnią praktyka w pracy, wyższe wykształcenie kierunkowe lub studia podyplomowe
  • specjalista – wykształcenie wyższe kierunkowe albo studia podyplomowe, przynajmniej 1 rok stażu w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • starszy specjalista – przynajmniej wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe, co najmniej 3 lata praktyki w zawodzie
  • główny specjalista – wykształcenie wyższe w danym kierunku lub specjalności, studia podyplomowe i przynajmniej 5 lat stażu w zawodzie

Aktualnie nie ma potrzeby zatrudniania osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Można w tym celu skorzystać z zewnętrznych usług outsourcingowych, które dostarczane są przez kompetentne firmy.

Wybierając firmę tego rodzaju, która ma zapewnić obsługę BHP, warto zwrócić uwagę, czy jej pracownicy posiadają stosowne uprawnienia. Warto dodatkowo zwrócić uwagę na doświadczenie oraz na referencje przy jej selekcjonowaniu.

Zobacz także: