Kurs G2 – zapisz się już teraz!

Kursy G2

Zapraszamy na kurs G2 – cieplny skierowany do osób pracujących z urządzeniami, instalacjami i sieciami wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi ciepło w ramach ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz prac kontrolno-pomiarowych.

W naszym Ośrodku Szkolenia Operatorów oferujemy klientom kompleksową i profesjonalną obsługę – posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń i mamy nadzieję, że uda nam się spełnić także twoje wymagania.

Szkolenie G2 ma na celu przekazanie wiedzy o przepisach wymaganiach związanych z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Po szkoleniu i zaliczeniu egzaminu można uzyskać tak zwane uprawnienia, czyli świadectwo kwalifikacji.

Uprawnienia G2 potrzebne są na:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW z urządzeniami pomocniczymi
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej

W naszym Ośrodku pracujemy nowocześnie – stosujemy sprawdzone metody nauczania, pomoce naukowe i bogate, ciekawe programy. Wspólnie z nami egzamin lub przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS jest jeszcze łatwiejszy, co potwierdza wielu naszych klientów.

Wymagania do przyjęcia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Gdzie działamy?

Zajęcia prowadzimy w miastach Warszawa, Kraków, Katowice, Bielsko-Biała. Również jesteśmy w stanie dojechać do naszych klientów do innych miejscowości w Polsce – prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zapraszamy serdecznie do wybrania szkolenia w Ośrodku Szkolenia Operatorów OSO!

Zobacz także: