Certyfikacja maszyn

Oferujemy profesjonalne usługi certyfikacji maszyn w ramach Dyrektywy Narzędziowej 2009/104/WE i Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE z godnie z normami Unii Europejskiej. Urządzenia techniczne wykorzystywane w pracach powinny być certyfikowane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, co poprawia poziom bezpieczeństwa i higieny pracy.Świadczymy usługi takie jak:

  • oceniamy zgodność maszyn na mocy Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
  • dostosowujemy maszyny do wymogów minimalnych zgodnie z przepisami Dyrektywy Narzędziowej 2009/104/WE
  • zajmujemy się opracowywaniem ocen ryzyka maszyn zgodnie z normą PN EN ISO 12100
  • przygotowujemy oceny zgodności dla Deklaracji Zgodności WE
  • prowadzimy audyty bezpieczeństwa maszyn
  • i przygotowujemy inne wymagane dokumenty w przedstawionym zakresie

Dlaczego potrzebna jest certyfikacja maszyn? Zgodnie z prawem Unii Europejskiej wszystkie maszyny zakupione po terminie wejścia Polski do UE, czyli po 1 maja 2004 roku, muszą spełniać wymagania co do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Dyrektywami. Dotyczy to w szczególności oznaczeń CE oraz Deklaracji Zgodności. W przypadku maszyn zakupionych przez zakład pracy przed 1 maja 2004 roku, niezbędne jest dopasowanie ich do minimalnych wymogów BHP.

Usługi certyfikacji maszyn świadczymy zawsze na wysokim poziomie. Wieloletnie doświadczenie powoduje, że jesteśmy w stanie zrealizować je terminowo i poprawnie, by dokumentacja w twojej firmie zawsze odpowiednia. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług certyfikacyjnych!

Zobacz także: