Pierwsza pomoc – wymagania

Kodeks pracy, a dokładnie ustawa o zmianie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1460) art. 2091 określa wymagania wobec pracodawców w zakresie pierwszej pomocy. Do przestrzegania wymogów związanych z pierwszą pomocą zobowiązani są wszyscy pracodawcy.

Przepisy zobowiązują pracodawców do:

  • dostarczenia środków koniecznych do udzielenia pierwszej pomocy w przypadku pożarów, ewakuacji czy w innych nagłych wypadkach
  • wskazania wśród pracowników osoby, która będą odpowiedzialna za jej udzielanie
  • zadbania o łączność ze służbami ratowniczymi

W zakładzie pracy pracodawca musi wskazać na pracownika, który będzie zajmował się obsługą środków pierwszej pomocy. W tym celu wykorzystać można kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, który zawiera informacje teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne. Pracodawca może zlecić także przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie pierwszej pomocy. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenia.

Działania w zakresie pierwszej pomocy w zakładzie pracy muszą być dopasowane indywidualnie do profilu działalności gospodarczej firmy, a także liczby pracowników oraz rodzaju zagrożeń. W tym celu należy pracodawca może skorzystać z usług doradczych świadczonych przez specjalistów. Pracodawcy, którzy nie przestrzegają przepisów Kodeksu prawa oraz innych przepisów dotyczących pierwszej pomocy, narażają się na kary finansowe.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z usług tego rodzaju zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług w naszym Ośrodku!

Zobacz także: