Sea Survival – Warszawa i cała Polska 

Szkolenie Sea Survival – Przetrwanie Na Morzu jest dedykowane osobom pracującym w środowisku morskich farm wiatrowych. 

Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO zaprasza na kurs Sea Survival – Przetrwanie na morzu.  

Program szkolenia obejmuje tematy związane z bezpieczeństwem oraz zachowaniem się na obszarze wód otwartych, między wybrzeżem a turbiną wiatrową na morzu (offshore). Kurs ma zapoznać uczestników z niezbędną wiedzą oraz umiejętnościami, umożliwiającymi pewne działanie oraz skuteczne podejmowanie działań prewencyjnych na każdym etapie operacji morskich – od obszaru brzegowego po instalację na morzu lub turbinę wiatrową (WTG), oraz odwrotnie. 

Turbiny wiatrowe

Ośrodek szkoleniowy OSO w pełni przestrzega standardów GWO, zapewniając wysoki poziom szkolenia. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna pozwoli państwu na efektywną pracę w warunkach poza lądowych, zachowując standardy bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi GWO Sea Survival. 

W naszym ośrodku oferujemy możliwość zdobycia kompetencji oraz wiedzy pod okiem ekspertów w danej dziedzinie. Nasze kursy GWO Sea Survival obejmują obszar całego kraju – zarówno w naszej siedzibie głównej w Warszawie, jak i w oddziałach terenowych oraz w formie szkoleń otwartych i zamkniętych. Decydując się na uczestnictwo w kursie GWO Sea Survival, możecie Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. 

W sprawie dokładnej lokalizacji prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny. 

Cel szkolenia

Sea Survival – Przetrwanie na morzu 

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z szerokim zakresem tematycznym, niezbędnym dla pracy w środowisku farm morskich. Kurs ma wykształcić prawidłowe nawyki postępowania zarówno w sytuacjach rutynowych, jak i awaryjnych w kontekście morskiej energetyki wiatrowej. Szkolenie, oparte na teorii i praktyce, zapewnia kompleksowe przygotowanie do przetrwania na otwartym morzu (GWO SS). 

Program

Szkolenie z Przetrwania na morzu GWO Sea Survival składa się głównie z zajęć praktycznych, w warunkach wodnych. Umiejętność pływania pozwoli na lepsze opanowanie manewrów na otwartym morzu. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z aspektami prawnymi związanymi z pracą na morzu oraz poznają pojęcia MOB, PLB, SAR i GDMSS.  

Zespół na morzu
Sprzęt na morzu

Szkolenie obejmuje zagrożenia takie jak szok termiczny, hipotermia i ryzyko podtopienia. Kursanci nauczą się skutecznej ewakuacji w sytuacji zagrożenia oraz poznają prawidłowe zachowania podczas przemieszczania się między turbiną a jednostką transportującą (CTV). Program uwzględnia również naukę ratowania siebie i innych oraz prawidłowe wzywanie pomocy ratunkowej. 

Po zakończonym szkoleniu uczestnik kursu zdobędzie wiedzę w zakresie: 

 • organizacji przestrzeni oraz stosowanych przepisów, co pozwoli upewnić się, że kandydaci są świadomi swoich ról, obowiązków i zasad obowiązujących na morskich farmach wiatrowych; 
 • zrozumienia istoty właściwego ubioru oraz zachowania w środowisku morskiej farmy wiatrowej; 
 • rozpoznawania i skutecznej reakcji na symptomy szoku termicznego, hipotermii oraz zagrożenia utonięciem, wynikające z ekspozycji na warunki morskiego środowiska; 
 • właściwego i bezpiecznego wykorzystania osobistego sprzętu ratunkowego (LSA) oraz sprzętu ochrony indywidualnej (ŚOI), wraz z pełnym zrozumieniem ich korzyści i ograniczeń; 
 • systemu globalnego łączności i alarmowania GMDSS (Global Maritime Distress and Safety Systems) oraz procedur poszukiwania i ratowania (SAR); 
 • postępowania w sytuacjach awaryjnych na morzu; 
 • identyfikacji zagrożeń i ryzyka związanego z przemieszczaniem się oraz skutecznym stosowaniem odpowiednich środków zapobiegawczych, zgodnie z procedurami i wykorzystaniem dostępnego sprzętu LSA i ŚOI w sposób zgodny z normami bezpieczeństwa; 
 • bezpiecznego postępowania na instalacjach, statkach oraz turbinach wiatrowych, zarówno w warunkach normalnej eksploatacji, jak i w sytuacjach awaryjnych i ewakuacyjnych; 
 • bezpiecznego przenoszenia się wraz ze sprzętem między nabrzeżem a statkiem, a także między statkiem a turbiną wiatrową; 

Kurs umożliwi również zdobycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach Man Overboard (MOB). 

Uprawnienia

Posiadamy akredytację nadaną przez DNV i GWO. 

Szkolenie Sea Survival odbywa się zgodnie z aktualnym standardem GWO Basic Safety Training.  

Po zrealizowaniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz zdobycie kwalifikacji i umiejętności w obszarze pracy w środowisku morskich farm wiatrowych.  

Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnik szkolenia jest przygotowany do bezpiecznej pracy na otwartym morzu. 

Wymagania

Aby móc pracować na wysokościach należy spełnić następujące wymagania: 

 • Osoba pełnoletnia 
 • Wykształcenie co najmniej średnie 
 • ważne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej trzech metrów 
 • opłacona składka ZUS lub ubezpieczenie NW 
 • posiadanie numeru WINDA ID 
 • wypełniona ankieta medyczna 
 • uregulowana opłata za szkolenie 
 • dokument tożsamości 
 • odzież do przebywania w środowisku wodnym 

Certyfikat jest ważny: 24 miesiąc 

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10-12 osób 

Cena

Cena szkolenia Sea Survival ustalana jest indywidualnie. Wysokość opłaty uzależniona jest od liczby uczestników biorących udział w zajęciach. Dla większych grup przewidujemy atrakcyjne rabaty. 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień 

Miejsce prowadzenia zajęć

W spawie dokładnej lokalizacji szkolenia Sea survival prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny. 

Na naszej stronie internetowej dostępne są wszelkie informacje odnośnie otwartych kursów. Jeżeli interesuje Państwo szkolenie zamknięte, prosimy o kontakt – nasz ośrodek, przygotuje dla Państwa spersonalizowaną ofertę. 

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji, jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z naszymi kursami. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, oraz do odwiedzenia naszego Ośrodka, gdzie z przyjemnością przedstawimy ofertę, pomożemy rozwiać wątpliwości i przygotujemy wycenę szkolenia. 

Zapraszamy do Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO na szkolenia Sea Survival – Warszawa i cała Polska! 

Zobacz także: