Suwnica – podstawowe informacje

Podstawowe informacje o suwnicach

Suwnice to urządzenia wykorzystywane w transporcie bliskim. Zaliczane są do dźwignic. Dźwignicami nazywamy urządzenia dźwigowo-transportowe, które przeznaczone są do przemieszczania pionowego/poziomego różnych ładunków na niewielkie odległości. Eksploatacja dźwignic, w tym także suwnic, wymaga odpowiednich kwalifikacji.

Praca suwnic odbywa się w ruchu przerywanym. Mechanizm podnoszenia i opuszczania w suwnicach obsługiwany jest przez wciągarkę (cięgnik, w którym zespół mechanizmów jest zbudowany na osobnej konstrukcji nośnej, którą może stanowić rama) albo wciągnik (ma zwartą budowę).

Suwnice zbudowane są z:

 • konstrukcji nośnej
 • wózka
 • mechanizmu jazdy wózka
 • mechanizmu jazdy suwnicy
 • mechanizmu podnoszenia
 • aparatury i instalacji elektrycznej
 • przyrządów sterowniczych
 • kabiny przy suwnicach sterowanych z kabiny
 • urządzeń zabezpieczających

Suwnice wykorzystywane są głównie przy transporcie bliskim gabarytowych i ciężkich ładunków.

Miejsca użytku suwnic:

 • składowiska
 • hale przemysłowe
 • bocznice kolejowe
 • pochylnie stoczniowe
 • i inne

Do obsługi suwnic konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień:

 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Są one nadawane po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Przed podejściem do egzaminu zalecany jest kurs na suwnice. Przekazuje on uczestnikom kompleksową wiedzę dotyczącą obsługi urządzeń, a także uczy ich bezpiecznej eksploatacji.

Zapraszamy na nasz kurs na suwnice – cena w naszym ośrodku szkoleniowym jest bardzo przystępna, a prowadzone przez nas zajęcia są skoncentrowane na przekazywaniu wiedzy w sposób aktywny i przystępny. Dzięki temu mamy również tak wysoką zdawalność egzaminów!

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty – prowadzimy też inne szkolenia UDT. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Zobacz także: