Przepisy dotyczące certyfikacji maszyn

Certyfikacja maszyn stała się obowiązkiem od wejścia Polski do Unii Europejskiej.Zgodnie z przepisami maszynami określa się zespoły, które posiadają napęd inny niż działający siła ludzkich lub zwierzęcych mięśni. Zespoły te muszą składać się z połączonych ze sobą komponentów, z czego część musi być wprawiana w ruch.

Certyfikacji podlegają:

 • maszyny
 • wyposażenie zamienne maszyn
 • części bezpieczeństwa
 • łańcuchy, pasy i liny
 • osprzęt maszyn
 • części możliwe do odinstalowania z maszyn, w tym do mechanicznego przenoszenia napędu
 • maszyny niedokończone

Certyfikacji nie podlegają:

 • broń
 • maszyny opracowane na potrzeby wojska i policji
 • maszyny wykorzystywane w celach badawczych
 • maszyny wykorzystywane w celach jądrowych
 • środki transportu kolejowego
 • środki transportu wodnego
 • środki transportu lotniczego
 • górnicze urządzenia wyciągowe

Przepisy prawne:

 • Dyrektywa Maszynowa Dyrektywa 2006/42/WE
 • Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE
 • Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE
 • Dyrektywa ATEX 94/9WE – strefa wybuchowa
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21. 10. 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1228)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 13. 06. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 124 poz. 701)

Czynności certyfikacyjne warto powierzyć ekspertom w tej dziedzinie. Nasza firma zapewnia profesjonalną obsługę w ramach certyfikacji maszyn na terenie całej Polski. Zapraszamy do wybrania naszych usług!

Zobacz także: