Szkolenia BHP

Kursy BHP

Dla wszystkich zainteresowanych nasz Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO przygotował atrakcyjną ofertę kursów w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasze kursy BHP są skierowane do każdego, kto poszukuje jakości w przystępnych cenach!Aktualne przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek prowadzenia zajęć dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to zarówno szkolenia okresowe BHP, jak i wstępne. Podczas nich uczestnicy dowiadują się, jak postępować na swoim stanowisku pracy, aby wykonywać ją bezpiecznie i zmniejszyć ryzyko zagrożeń i wypadków. To obligatoryjna wiedza niezależnie od stanowiska oraz profilu pracy, dlatego każdy nowo przyjęty pracownik powinien wziąć udział w zajęciach tego rodzaju. Dzięki naszemu Ośrodkowi to jeszcze łatwiejsze, ponieważ wybierając nas, masz pewność, że będą one przeprowadzone przez ekspertów w swojej dziedzinie, a przy tym wyróżniać będzie je niska cena.

Nasza oferta

Prowadzimy szkolenia BHP wstępne, czyli dla pracowników przyjętych do pracy, a także studentów praktykantów i uczniów szkół zawodowych na praktykach, a także okresowe, których celem jest aktualizacja i poszerzenie wiedzy na stanowisku pracy. Są to zajęcia skierowane zarówno do pracowników, jak i pracodawców i osób na stanowiskach kierowniczych. Poniżej przedstawiamy obowiązujące wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z par. 14, 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Wstępne szkolenie BHP:

  • dla osób nowozatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych – ważne przez 1 rok
  • dla osób nowozatrudnionych kierujących pracownikami, na stanowiska kierownicze – ważne przez 6 miesięcy

Okresowe szkolenie BHP:

  • dla osób na stanowiskach administracyjno-biurowych – ważne przez 6 lat
  • dla osób na stanowiskach inżynieryjno-technicznych – ważne przez 5 lat
  • dla osób na stanowiskach robotniczych – ważne przez 3 lata
  • dla osób i osób kierujących pracownikami – ważne przez 5 lat
  • dla osób na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych i kierowniczych wykonujących prace szczególnie niebezpieczne – ważne przez 1 rok lub 6 miesięcy zależnie od ryzyka zawodowego
  • dla osób służby BHP – pierwsze po 12 miesiącach od zakończenia nauki, następne co 5 lat

Tematyka zajęć

Zarówno wstępne, jak i okresowe szkolenia BHP dla pracodawców i szkolenia BHP dla pracowników składają się z informacji dopasowanych do zakresu pracy. Każdy wstępny kurs BHP składa się z instruktażu ogólnego, który zaznajamia uczestników z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z instruktażu stanowiskowego dopasowanego indywidualnie do wykonywanej pracy i przedstawiającego, jak realizować ją bezpiecznie. Szkolenie BHP okresowe włącza informacje z zajęć wstępnych, aktualizując je i poszerzając, by przypomnieć pracownikowi najważniejsze zasady bezpieczeństwa obowiązujące na jego stanowisku pracy.

Zatem w naszym Ośrodku każde szkolenie okresowe BHP oraz wstępne jest dobierane pod kątem swojej tematyki do konkretnego stanowiska pracy. To pewność, że pracownicy będą przeszkoleni wszechstronnie i będą wiedzieli, jak postępować, aby pracować bezpiecznie.

Jesteśmy także w stanie w ramach programu nauczania włączyć do niego dodatkowe elementy zgodnie z wymogami klientów. Taka opcja dostępna jest dla zajęć w formie zamkniętej dla grup zorganizowanych. W razie chęci skorzystania z usługi prosimy o skontaktowanie się z nami.

Gdzie działamy?
Nasze usługi dostępne są w miastach: Warszawa, Kraków, Bielsko-Biała oraz Katowice. W naszych oddziałach zajęcia prowadzone są non stop zgodnie z harmonogramem zaprezentowanym na stronie. Możemy także dojechać do klientów na terenie całej Polski.

Gwarancja niskich cen
W naszym Ośrodku dbamy o niskie ceny usług – wybierając nasze BHP szkolenia, masz pewność, że nie przepłacasz. Nasz cennik jest elastyczny, ostateczne koszty zależne są od liczby uczestników zajęć – w przypadku większej ich liczby jesteśmy w stanie zapewnić atrakcyjne rabaty. Na naszej stronie zamieściliśmy wykaz orientacyjnych cen, dlatego zachęcamy do zapoznania się z nim, a także do skontaktowania się z naszymi pracownikami w celu uzyskania indywidualnej wyceny.

Wstępne i okresowe szkolenia BHP – Warszawa, Kraków, Katowice, Bielsko-Biała i cała Polska – zapraszamy!

Zobacz także: