Bezpečnostné školenie

Kurzy BOZP

Pre každého, kto má záujem o naše Školiace stredisko operátorov OSO pripravila atraktívnu ponuku kurzov BOZP. Naše kurzy BOZP sú zamerané na každého, kto hľadá kvalitu za dostupné ceny!Súčasné predpisy ukladajú zamestnávateľovi povinnosť viesť hodiny BOZP. Ide o periodické školenia BOZP, ako aj o úvodné školenia. Počas nich sa účastníci učia, ako sa správať na svojom pracovisku, aby ho vykonávali bezpečne a znížili riziko nebezpečenstva a nehôd. Tieto znalosti sú povinné bez ohľadu na pozíciu a pracovný profil, preto by sa tohto typu školenia mal zúčastniť každý novoprijatý zamestnanec. Vďaka nášmu Centru je to ešte jednoduchšie, pretože výberom nás máte istotu, že ich zrealizujú odborníci vo svojom odbore a zároveň sa budú vyznačovať nízkou cenou.

Naša ponuka

Vykonávame vstupné školenia BOZP, t.j. pre zamestnancov prijatých do zamestnania, ako aj žiakov učňov a študentov odborných škôl na učilištiach, ako aj periodické, ktorých účelom je aktualizovať a rozširovať vedomosti na pracovisku. Ide o hodiny zamerané na zamestnancov, ale aj zamestnávateľov a ľudí na manažérskych pozíciách. Nižšie uvádzame platné zákonné požiadavky v oblasti BOZP v súlade s ods. 14, 15 vyhlášky ministra hospodárstva a práce z 27. júla 2004 o vzdelávaní v oblasti BOZP (Z. z. č. 180, čiastka 1860 v znení neskorších predpisov).

Úvodné školenie BOZP:

  • pre nových zamestnancov na robotníckych, administratívnych a kancelárskych, inžinierskych a technických pozíciách - platnosť 1 rok
  • pre nových zamestnancov riadiacich zamestnancov, pre manažérske pozície - platnosť 6 mesiacov

Pravidelné školenia BOZP:

  • pre ľudí na administratívnych a kancelárskych pozíciách - platí 6 rokov
  • pre ľudí na strojárskych a technických pozíciách - platí 5 rokov
  • pre pracovníkov na robotníckych pozíciách - platí 3 roky
  • pre ľudí a ľudí riadiacich zamestnancov - platí 5 rokov
  • pre ľudí v robotníckych, inžinierskych a technicko-manažérskych funkciách vykonávajúcich obzvlášť nebezpečné práce - platí 1 rok alebo 6 mesiacov v závislosti od pracovné riziko
  • pre ľudí z BOZP - prvých 12 mesiacov po ukončení štúdia, potom každých 5 rokov

Témy tried

Počiatočné a periodické školenia BOZP pre zamestnávateľov a školenia BOZP pre zamestnancov pozostávajú z informácií prispôsobených náplni práce. Každý úvodný kurz BOZP pozostáva zo všeobecnej inštruktáže, ktorá účastníkov oboznamuje s predpismi BOZP, ako aj z inštruktáže na pracovisku individuálne prispôsobenej vykonávanej práci a ukazuje, ako ju vykonávať bezpečne. Pravidelné školenia BOZP zahŕňajú informácie z úvodných hodín, ich aktualizáciu a rozšírenie, aby zamestnancovi pripomenuli najdôležitejšie bezpečnostné pravidlá platné na jeho pracovisku.

Preto je v našom Centre každé periodické školenie BOZP a vstupné školenie vybrané z hľadiska predmetu pre konkrétne pracovisko. Je istotou, že zamestnanci budú vyškolení komplexne a budú vedieť, ako sa správať tak, aby pracovali bezpečne.

Do učebných osnov vieme zaradiť aj doplnkové prvky podľa požiadaviek klientov. Táto možnosť je dostupná pre uzavreté triedy pre organizované skupiny. Ak chcete službu využiť, kontaktujte nás.

Kde pôsobíme
Naše služby sú dostupné v týchto mestách: Varšava, Krakov, Bielsko-Biała a Katovice. V našich pobočkách prebieha vyučovanie nepretržite podľa rozvrhu uvedeného na webovej stránke. Môžeme osloviť aj zákazníkov po celom Poľsku.

Garancia nízkych cien
V našom Centre dbáme na nízke ceny služieb - výberom našich školení BOZP máte istotu, že nepreplatíte. Náš cenník je flexibilný, konečné náklady závisia od počtu účastníkov - pri väčšom počte účastníkov sme schopní poskytnúť atraktívne zľavy. Na našej webovej stránke sme uviedli zoznam orientačných cien, preto vám odporúčame, aby ste sa s ním oboznámili a tiež kontaktovali našich zamestnancov pre individuálnu cenovú ponuku.

Úvodné a pravidelné školenia BOZP - Varšava, Krakov, Katovice, Bielsko-Biała a celé Poľsko - vitajte!

ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: