Výškový kurz

Na vykonávanie výškových prác je potrebné vlastniť príslušné výškové preukazy, ktoré sa označujú aj ako horolezecké preukazy. Výber našich kurz vysokej nadmorskej výške, môžete ich získať. V školiacom stredisku prevádzkovateľov SPA vedieme kurzy, ktoré vám umožňujú získať právo na prácu vo výškach. Poskytujeme komplexné a profesionálne služby a prijateľné ceny.V súlade so zákonom z 26. júna 1974, Zákonníkom práce (Zb. č. 24, vložka 141 v znení neskorších predpisov) a vyhláškou ministra práce a sociálnej politiky z r. 26. septembra 1997 o všeobecných ustanoveniach o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov d. (konsolidovaný text: Zbierka zákonov z roku 2003, č. 169, položka 1650) práca vo výškach si vyžaduje primeranú prípravu, ktorá zahŕňa aj potrebu školenia zamestnancov. V tomto prípade by mal zamestnávateľ poslať zamestnancov na horolezecký a vysokohorský kurz. Na vyučovaní je možné sa zúčastniť aj ako jednotlivec.

Výškový výcvik - lanový a stavebný prístup

Keďže práce vo výškach s použitím vhodného horolezeckého vybavenia možno rozdeliť na lanový prístup a stavebný prístup, naša ponuka zahŕňa aj dva druhy školení.

Lanový prístup je zameraný na ľudí, ktorí chcú pracovať ako povrazolezci. Je určený pre ľudí, ktorí chcú vykonávať práce ako montáž reklám a iné montážne práce, orez stromov, výrub stromov, umývanie okien vo výškach, odstraňovanie snehu zo striech, natieranie fasády, servis stožiarov.

Školenie o prístupe ku stavbe je určené pre zamestnancov, ktorí musia preliezť napríklad konštrukčné prvky, aby sa dostali na pracovisko. Sú určené okrem iného pre zamestnancov v stavebníctve, pokrývačstve, telekomunikáciách a elektroenergetike.

Školenia zahŕňajú teoretickú a praktickú časť, čo umožňuje účastníkom komplexne sa pripraviť na prácu vo výškach.

Tréningový program zahŕňa okrem iného tieto otázky:

  • právne a zdravotné a bezpečnostné požiadavky
  • charakteristika horolezeckých prác
  • nebezpečenstvá súvisiace s prácou vo výškach
  • výber, používanie a ovládanie zariadení
  • záchranné techniky
  • individuálne a kolektívne poistenie
  • pravidlá ochrany zdravia a bezpečnosti
  • praktické cvičenia

Po skončení kurzu účastníci absolvujú skúšku. Po jeho absolvovaní dostávajú výškovú licenciu. Platnosť práv je 3 roky. Po tomto čase by sa mali obnoviť absolvovaním doškoľovacieho kurzu.

V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok zostaneme k vašim službám. Srdečne Vás pozývame využiť školenie v našom OSO Centre!

5/5 - (10)
ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: