Stacionárne mobilné plošiny - kurz pre operátorov

Stacionárna mobilná plošina je v zmysle ustanovení o technickej kontrole zariadenie na manipuláciu s materiálom, ktoré podlieha technickej kontrole. Z takéhoto ustanovenia vyplýva pre prevádzkovateľov množstvo povinností vrátane potreby viesť primeranú dokumentáciu a vykonávať pravidelné technické kontroly. Predovšetkým je to však požiadavka mať kvalifikáciu UDT na obsluhu platforiem.

Kurz operátora stacionárneho mobilného výťahu je cestou k získaniu nielen vedomostí potrebných pri práci, ale aj samotnej kvalifikácie. V rámci vyučovania je organizovaná štátna skúška pred komisiou UDT, pričom náklady na vykonanie skúšky sú zahrnuté v cene kurzu.

Stacionárne pristátie: konštrukcia, prevádzka, aplikácie

Takéto plošiny sú zaradené spolu so závesnými plošinami do kategórie II P - podľa klasifikácie UDT. Na rozdiel napríklad od mobilných alebo samohybných pracovných plošín nie sú vybavené kolesovým podvozkom. Sú umiestnené na jednom mieste trvalo alebo dlhodobo, preto sú vhodné na stavebné práce, komplexné rekonštrukčné práce, ako aj do výrobných hál či skladov.

Typická stacionárna plošina je vybavená košom / plošinou na prepravu zamestnancov, nástrojov alebo materiálov a teleskopickým alebo nožnicovým výložníkom. Všetko je umiestnené na stabilnej platforme. Operátor ovláda výložník pomocou automatického systému riadenia.

Kurz na stacionárnych mobilných platformách - podrobnosti

Kurzy sú určené pre ľudí, ktorí sa chcú kvalifikovať ako operátor. Absolvovanie kurzu a zloženie skúšky postačuje na získanie kvalifikácie požadovanej Úradom technickej inšpekcie a primeranú prípravu na prácu. Od študentov nevyžadujeme prax ani znalosti v oblasti prevádzky. Hodiny však môžu navštevovať skúsení ľudia, ktorí napríklad pracovali ako asistent operátora - v skupinách pre takýchto ľudí môže byť rozsah učiva znížený o nepotrebné prvky.

Čas potrebný na získanie kvalifikácie je od cca 8 hodín (skúsení ľudia) do cca 20-35 hodín (začiatočníci).

Kurz „Stacionárne mobilné pracovné platformy“ je nasledovný:

  • Teoretické hodiny - stacionárne alebo online: informácie o bezpečnostných pravidlách, predpisoch technickej kontroly, konštrukcii zariadenia, aplikáciách, povinnostiach operátora pri práci
  • Praktické hodiny - naučiť sa používať zariadenie na manévrovacom dvore / hale
  • UDT skúška - školenia sú ukončené štátnou skúškou, ktorú vykonávajú inšpektori UDT (z Varšavy alebo niektorej z pobočiek po celom Poľsku). Uchádzač, ktorý zloží skúšku, získa kvalifikáciu pre mobilné platformy kategórie II P: stacionárne a závesné.

Pre výber termínu a miesta školenia pre mobilné platformy (Varšava, Katovice, Krakov a ďalšie veľké mestá) prejdite na stránku nášho rezervačného systému: www.platformaedukacji.pl. Miesto na školenie je rezervované po vložení produktu do košíka a zaplatení.

Ak máte doplňujúce otázky: máte záujem o ďalšie kurzy (pre stúpačky, nízkorýchlostné pojazdné výťahy a pod.), radi by ste zorganizovali školenie pre zamestnancov spoločnosti, prosím kontaktuj nás telefonicky alebo e-mailom.

 

ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: