Služby požiarnej ochrany

Správna implementácia zdravotných a bezpečnostných označení i Oheň na pracovisku dokáže výrazne znížiť riziko úrazov a chorôb z povolania, ako aj iných nepredvídaných situácií. Všetkým, ktorí chcú, aby ich spoločnosť v tomto smere fungovala spoľahlivo, ponúkame kompletný servis za nízke ceny!Za zabezpečenie ochrany na primeranej úrovni je zodpovedný zamestnávateľ, vlastník budovy, zariadenia alebo pozemku - manažér alebo osoba ich používaním. Vďaka nám môžete získať profesionálnu podporu v tejto veci. Postaráme sa o to, aby bezpečnosť bola vždy na vysokej úrovni a zároveň vás nestála veľa.

Naša ponuka

Naše služby najmä:

  • úvodné a periodické bezpečnostné školenie a požiarnej ochrany zamestnancov a zamestnávateľov na všetkých pracoviskách
  • odborné poradenstvo pre firmy
  • požiarna ochrana stavieb - správne označenie a usporiadanie zariadení
  • odborné služby - odhadca požiarnej ochrany, inšpektor požiarnej ochrany
  • príprava dokumentácie - pokyn požiarnej bezpečnosti (všeobecný požiarny pokyn) a iné
  • príprava budov na zber Štátnym hasičským zborom
  • služby inšpekcie, opravy, údržby hasiacich zariadení a signalizačných zariadení
  • a iné typy služieb v prezentovanej oblasti

Podrobnosti o našich službách nájdete nižšie:

Inšpektor požiarnej ochrany, inak inšpektor požiarnej ochrany - osoba zodpovedná za vykonávanie činností súvisiacich s požiarnou ochranou objektov a evakuáciou.

Odhadca požiarnej ochrany - osoba zodpovedná za vypracovanie odborných posudkov, rozborov a posudkov na úseku ochrany pred požiarmi. Na prácu odhadcu je potrebné získať príslušné vzdelanie a dodatočne zložiť skúšku.

Ochrana pred ohňom - vďaka nemu je možné účinne predchádzať požiarom a v prípade potreby aj bojovať. V rámci nej sa realizujú činnosti ako predchádzanie požiarom a ich šíreniu vrátane pokynov na ochranu pred požiarmi, školenia BOZP a požiarnej ochrany, zabezpečenie vhodných opatrení na zdolávanie požiarov a záchranné činnosti. Protipožiarnu ochranu budov by mal vypracovať špecialista vo svojom odbore, aby čo najpresnejšie odrážal situáciu.

Požiarna bezpečnostná inštrukcia, tiež požiarne pokyny, všeobecné požiarne pokyny - dokument, ktorý musí mať každá budova, zariadenie alebo priestor v súlade s vyhláškou ministra vnútra a správy zo 7. júna 2010 (Zb. č. 109, položka 719). Dokument obsahuje okrem iného informácie o podmienkach požiarnej ochrany, kontrolných a údržbárskych činnostiach, spôsoboch správania sa pri ohrození požiarom a jeho vzniku, evakuácii obyvateľstva.

Kde pracujeme

Služby poskytujeme po celej SR. Naše pobočky, kde môžete získať pomoc aj lokálne, sa nachádzajú vo Varšave, Krakove, Katoviciach a Bielsko-Biała. Oslovujeme aj našich klientov a poskytujeme kompletný servis.

Ceny

Náklady na služby závisia od rozsahu vykonávaných činností. Stanovujú sa vždy individuálne, preto nás prosím kontaktujte pre cenovú ponuku. Vyznačujeme sa prijateľnými cenami, je tu možnosť zjednávania cien.

Ak máte akékoľvek otázky súvisiace s realizáciou služieb, radi vám odpovieme. Sme vám k dispozícii na uvedených telefónnych číslach, ako aj na e-mailových adresách. Prosím, kontaktujte nás aj ohľadom ceny služieb.

Ak potrebujete inšpektora požiarnej ochrany, sme vám vždy k dispozícii – pozývame vás využiť naše služby!

ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: