Služby požární ochrany

Správné provádění zdravotních a bezpečnostních indikací i OHEŇ na pracovišti dokáže výrazně snížit riziko úrazů a nemocí z povolání, ale i dalších nepředvídaných situací. Všem, kteří chtějí, aby jejich společnost v tomto ohledu fungovala spolehlivě, nabízíme kompletní servis za nízké ceny!Za zajištění ochrany na odpovídající úrovni je odpovědný zaměstnavatel, majitel objektu, zařízení nebo areálu - vedoucí nebo osoba pomocí nich. Díky nám můžete v této věci získat odbornou podporu. Postaráme se o to, aby zabezpečení bylo vždy na vysoké úrovni a zároveň vás to moc nestálo.

Naše nabídka

Naše služby zejména:

  • úvodní a periodické bezpečnostní trénink a požární ochrany pro zaměstnance a zaměstnavatele na všech pracovištích
  • odborné poradenství pro firmy
  • požární ochrana staveb - správné označení a uspořádání zařízení
  • odborné služby - odhadce požární ochrany, inspektor požární ochrany
  • příprava dokumentace - požární bezpečnostní pokyn (obecný požární předpis) a další
  • příprava budov ke svozu státním hasičským sborem
  • služby inspekce, opravy, údržby hasicích zařízení a signalizačních zařízení
  • a další typy služeb v prezentovaném oboru

Podrobnosti o našich službách naleznete níže:

Inspektor požární ochrany, v opačném případě inspektor požární ochrany - osoba odpovědná za provádění činností souvisejících s požární ochranou objektů a evakuací.

Odhadce požární ochrany - osoba odpovědná za zpracování odborných posudků, rozborů a posudků na úseku požární ochrany. Pro práci odhadce je nutné získat odpovídající školení a navíc složit zkoušku.

Požární ochrana - díky ní je možné účinně předcházet a případně hasit požáry. V jeho rámci jsou prováděny činnosti jako je předcházení vzniku požárů a jejich šíření včetně pokynů k požární ochraně, školení BOZP a požární ochrany, zajišťování vhodných protipožárních opatření a záchranná činnost. Požární ochrana budov by měla být vyvinuta specialistou ve svém oboru, aby co nejpřesněji odrážela situaci.

Požární bezpečnostní instrukce, také požární instrukce, obecné požární pokyny - dokument, který musí mít každá budova, zařízení nebo oblast v souladu s vyhláškou ministra vnitra a správy ze dne 7. června 2010 (Sbírka zákonů č. 109, položka 719). Dokument obsahuje mimo jiné informace o podmínkách požární ochrany, kontrolních a údržbářských činnostech, způsobech chování při požárním nebezpečí a jeho vzniku, evakuaci obyvatelstva.

Kde pracujeme

Služby poskytujeme po celé ČR. Naše pobočky, kde můžete také získat pomoc na místě, se nacházejí ve Varšavě, Krakově, Katovicích a Bielsko-Biała. Oslovujeme také naše klienty a poskytujeme jim kompletní servis.

Ceny

Náklady na služby závisí na rozsahu prováděných činností. Stanovují se vždy individuálně, proto nás prosím kontaktujte pro cenovou nabídku. Vyznačujeme se přijatelnými cenami, je zde možnost jednání o cenách.

V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících s realizací služeb Vám rádi odpovíme. Jsme vám k dispozici na uvedených telefonních číslech a také na e-mailových adresách. Kontaktujte nás také pro projednání ceny služeb.

Pokud potřebujete inspektora požární ochrany, jsme vždy k dispozici - zveme vás k využití našich služeb!

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: