Seznam certifikačních komisí pro zkoušky G1, G2, G3

Pravomoci G1, G2, G3 - certifikační komise

Pro provádění prací na instalacích a energetických sítích kategorie G1, tepla v kategorii G2 a plynárenských sítích kategorie G3 jsou nutná příslušná povolení. Jsou označovány jako "SEP pravomoci“ Ale nejen SEP - Asociace polských elektrotechniků je může uložit.

Certifikační komise, které mohou udělovat elektrotechnickou kvalifikaci G1 i pro kategorie G2 a G3, jmenuje Energetický regulační úřad.

Hlavní certifikační komise jsou:

  • SEP - Asociace polských elektrotechniků
  • PSE - Polská asociace elektroinstalací
  • SIMP - Asociace polských strojních inženýrů
  • SITPS nebo SITSpoż - Asociace inženýrů a techniků potravinářského průmyslu

ERÚ může jmenovat i další certifikační komise. V Polsku proto existuje několik stovek různých komisí, před kterými mohou účastníci tzv. školení G1, G2, G3 získat kvalifikaci.

Za zmínku stojí, že pravomoci vydané zkušebními komisemi: SEP, PSE, SIMP, SITPS se udělují na dobu určitou 5 let. Po uplynutí této doby je nutné je obnovit opakováním zkoušky.

5/5 - (7)
EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: