Audit BOZP a PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci by měla být prioritou každé společnosti. Implementace vhodných řešení v této oblasti směřuje ke snížení rizika pracovních úrazů, nemocí z povolání a má zlepšit komfort práce zaměstnanců. Ne vždy však aplikovaná řešení fungují správně a někdy je nutné je zcela předělat – za tímto účelem se provádějí vstupní audity BOZP a dodatečně OHEŇ Nabízíme odborné audity BOZP a požární ochrany. Jsou dostupné ve dvou variantách:

Mini ovládání:

  • ověřování směrnic souvisejících s předpisy BOZP na pracovišti
  • kontrola dodržování těchto pokynů
  • pohovory se zaměstnanci
  • celkové zhodnocení stavu firmy

Maxi ovládání:

  • rozsah práce Maxi Control
  • pravidelné návštěvy odborníků SPA centra na pracovišti
  • poradenství při změnách předpisů
  • audity nehod

Používáme osvědčené auditorské metody. Pracujeme s normami PN-N-18001 a OHSAS 18001 a s využitím metodiky hodnocení rizik FMEA - Failure Mode and Effect Analysis a HAZOP - Hazard and Operaability Study a další, které lze zkontrolovat v záložce popisující hodnocení pracovní riziko.

Vyzýváme všechny zájemce o kontrolu správnosti fungování řešení BOZP na pracovišti, aby využili našich služeb. Naši specialisté vás zastihnou po celé republice a postarají se o správnost auditu. Po dokončení prací vystavujeme doklady o rozsahu prováděných činností, účincích a indikacích. Zveme!

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: