Bezpečnostní trénink

Kurzy BOZP

Pro každého, kdo se o nás zajímá Školicí středisko operátorů OSO připravila atraktivní nabídku kurzů BOZP. Naše kurzy BOZP jsou zaměřeny na každého, kdo hledá kvalitu za dostupné ceny!Současné předpisy ukládají zaměstnavateli povinnost vést kurzy BOZP. Jedná se jak o periodická školení BOZP, tak o vstupní školení. Během nich se účastníci naučí, jak se chovat na svém pracovišti, aby jej vykonávali bezpečně a snižovali riziko nebezpečí a nehod. Tyto znalosti jsou povinné bez ohledu na pozici a pracovní profil, proto by se tohoto typu školení měl zúčastnit každý nově přijatý zaměstnanec. Díky našemu Centru je to ještě jednodušší, protože výběrem nás máte jistotu, že je provedou odborníci ve svém oboru a zároveň se budou vyznačovat nízkou cenou.

Naše nabídka

Provádíme vstupní školení BOZP, tedy pro zaměstnance přijaté do zaměstnání, dále studenty učňů a studentů učilišť na učilištích i periodická, jejichž účelem je aktualizace a rozšiřování znalostí na pracovišti. Jedná se o kurzy zaměřené na zaměstnance i zaměstnavatele a osoby na manažerských pozicích. Níže uvádíme platné zákonné požadavky v oblasti BOZP v souladu s odst. 14, 15 vyhlášky ministra hospodářství a práce ze dne 27. července 2004 o školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (sbírka zákonů č. 180, pol. 1860, ve znění pozdějších předpisů).

Úvodní školení BOZP:

  • pro nové zaměstnance na dělnických, administrativních a kancelářských, inženýrských a technických pozicích - platnost 1 rok
  • pro nově přijaté vedoucí zaměstnance, pro manažerské pozice - platnost 6 měsíců

Pravidelné školení BOZP:

  • pro lidi na administrativních a kancelářských pozicích - platnost 6 let
  • pro lidi na strojírenských a technických pozicích - platnost 5 let
  • pro pracovníky na dělnických pozicích - platnost 3 roky
  • pro lidi a lidi řídící zaměstnance - platí 5 let
  • pro pracovníky v dělnických, inženýrských a technicko-manažerských funkcích vykonávajících zvlášť nebezpečnou práci - platí 1 rok nebo 6 měsíců v závislosti na pracovní riziko
  • pro pracovníky BOZP - prvních 12 měsíců po ukončení studia, poté každých 5 let

Témata tříd

Vstupní i periodická školení BOZP pro zaměstnavatele a školení BOZP zaměstnanců se skládají z informací přizpůsobených náplni práce. Každý úvodní kurz BOZP se skládá z obecné instruktáže, která účastníky seznámí s předpisy BOZP, a z instruktáže na pracovišti individuálně přizpůsobené vykonávané práci a ukazuje, jak ji bezpečně provádět. Pravidelné školení BOZP obsahuje informace z úvodních hodin, jejich aktualizaci a rozšiřování tak, aby zaměstnanci připomněli nejdůležitější bezpečnostní pravidla platná na jeho pracovišti.

V našem Centru je proto každé periodické školení BOZP a vstupní školení vybíráno z hlediska své náplně pro konkrétní pracoviště. Je jistota, že zaměstnanci budou proškoleni komplexně a budou vědět, jak se chovat, aby pracovali bezpečně.

Jsme také schopni zařadit do osnov další prvky dle požadavků klientů. Tato možnost je dostupná pro uzavřené třídy pro organizované skupiny. Pokud chcete službu využít, kontaktujte nás.

Kde působíme
Naše služby jsou k dispozici v následujících městech: Varšava, Krakov, Bielsko-Biała a Katovice. V našich pobočkách probíhá výuka nepřetržitě podle rozvrhu uvedeného na webových stránkách. Můžeme také oslovit zákazníky po celém Polsku.

Garance nízkých cen
V našem Centru dbáme na nízké ceny služeb - výběrem našeho školení BOZP máte jistotu, že nepřeplatíte. Náš ceník je flexibilní, konečné náklady závisí na počtu účastníků - při větším počtu účastníků jsme schopni poskytnout atraktivní slevy. Na našich webových stránkách jsme umístili seznam orientačních cen, proto vám doporučujeme se s ním seznámit a také kontaktovat naše zaměstnance pro individuální cenovou nabídku.

Počáteční a pravidelná školení BOZP - Varšava, Krakov, Katovice, Bielsko-Biała a celé Polsko - vítejte!

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: