Školení G3 – získejte povolení od SPA!

Kurzy G3

Zveme vás, abyste se přihlásili do kurzu G3 v OSO Operator Training Center! Jedná se o plynárenský kurz určený lidem, kteří chtějí pracovat se zařízeními, instalacemi a sítěmi vyrábějícími, zpracovávajícími, přenášejícími a spotřebovávajícími plynná paliva. Školení zahrnuje provoz, opravy, montáž, údržbu i kontrolní a měřicí práce.

Operator Training Center je školicí společnost s mnohaletými zkušenostmi. Našim klientům nabízíme profesionální a komplexní služby v širokém rozsahu a za přijatelné ceny.

Naše školení G3 předkládá účastníkům znalosti o provozu a dohledu nad zařízeními, instalacemi a plynárenskými sítěmi. Připravuje se na zkoušku před zkušební komisí dle vlastního výběru např. (SUP, PSE, SIMP, SITPS) a po jeho absolvování umožňuje získat kvalifikační certifikát.

Oprávnění G3 jsou nutná pro:

 • plynová zařízení a instalace s tlakem nejvýše 5 kPa
 • plynová zařízení a instalace s tlakem nad 5kPa
 • průmyslové přijímače plynných paliv s výkonem nad 50 kW
 • rozvody plynu s tlakem do 0,5 MPa (plynovody a redukční místa, čerpací stanice)
 • přepravní plynárenské sítě s tlakem nad 0,5 MPa (plynovody, čerpací stanice, kompresorové stanice)
 • plynové turbíny
 • zařízení na výrobu plynných paliv, vyvíječe plynu
 • zařízení pro skladování plynového paliva
 • zařízení na zpracování a úpravu plynných paliv, rozklad plynných paliv, zařízení na zpracování zemního plynu, úpravny plynu, expanzní závody a stáčírny zkapalněného plynu, denitrifikace, mísiče
 • řídicí a měřicí přístroje, jakož i zařízení a instalace pro automatickou regulaci, řízení a ochranu výše uvedených zařízení a instalací

OSO centrum jsou moderní metody výuky, zkušení a kvalifikovaní lektoři a profesionálně vybavené školící místnosti. Společně s námi zvládnete zkoušku před komisemi SEP, PSE, SIMP, SITPS opravdu snadno!

Požadavky na přijetí:

 • 18 let nebo starší
 • alespoň základní vzdělání

Kde působíme

Varšava, Krakov, Katovice, Bielsko-Biała jsou města, kde jsme našim klientům k dispozici – zde se nacházejí naše školicí místnosti. Aktuální termíny lekcí naleznete na našem webu v rozvrhu. Jsme připraveni vést i uzavřená školení - pro organizované skupiny.

Zveme vás na kurzy do Centra školení operátorů OSO!

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: