Posuzování pozic pro osoby se zdravotním postižením

Zaměstnávání osoby se zdravotním postižením vyžaduje vhodnou přípravu pracoviště – pracovní prostředí osoby se zdravotním postižením by mělo odpovídat jejím potřebám a být k ní přátelské. V našem SPA centru jsme schopni vám pomoci při vytvoření takové pozice pro nového zaměstnance Národní a evropské předpisy vyžadují, abyste zaměstnanci zajistili bezpečné pracovní podmínky. Je nutné vypracovat posudek pracoviště osoby se zdravotním postižením. Jedná se o postup komplexní analýzy pracoviště a naznačení cest ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a komfortu práce osoby se zdravotním postižením.

Pracovní hodnocení pro osobu se zdravotním postižením zahrnuje mimo jiné takové činnosti, jako jsou:

  • kontrola, zda je práce rizikovým faktorem a zda ji postižený zvládne bez překážek a rizik pro kolegy
  • stanovení pracovních podmínek a nebezpečí na daném pracovišti
  • stanovení optimálního systému a pracovní doby
  • zadávání úkolů, jejich četnost a čas pro postiženého zaměstnance
  • období pracovní riziko pro danou práci
  • uvedení potřebného zázemí pro práci, včetně vhodného vybavení, materiálu, sociálního a hygienického zázemí

Naši specialisté dojedou do vaší firmy a provedou všechny potřebné činnosti ke stanovení požadavků na pozici pro zdravotně postiženou osobu. Službu jsme schopni zajistit po celé ČR s přístupem. Máte-li dotazy týkající se naší služby BOZP, prosím volejte nebo e-mail - odpovíme co nejdříve!

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: