Jeřábnický servis - obecné poznámky k BOZP

Servis jeřábů. Co by si měl portálový jeřáb pamatovat?

Portálový jeřáb je zařízení, které může obsluhovat pouze osoba, která má příslušné Kvalifikace UDT. Jeho úkolem je řádně připravit zařízení k práci a provést práci, jakož i po skončení práce provést příslušné činnosti.

Podrobné informace o obsluze mostových jeřábů naleznete v příručce BOZP - zaměstnavatel je povinen ji poskytnout zaměstnanci, který by si její ustanovení měl přečíst. Jaké jsou obecné poznámky k obsluze mostových jeřábů obsažené v příručce BOZP?

Zaměstnanec může začít pracovat s portálovým jeřábem:

 • s odpovídajícím školením BOZP a OHEŇ
 • s příslušnou kvalifikací pro mostové jeřáby udělenou Úřadem technické inspekce
 • v dobrém zdravotním stavu, potvrzený potvrzením vydaným lékařem pracovního lékařství
 • ve vhodném pracovním oděvu bez volných prvků, ve vhodné pracovní obuvi a osobních ochranných pomůckách jako je ochranná přilba, ochranné rukavice

Před zahájením práce by měl jeřábník provést všechny potřebné přípravné činnosti:

 • seznámení se záznamy v provozní knize (předávací nebo servisní knížka)
 • bezpečnostní kontrolu blízkosti zařízení
 • seznámení se s přepravovanými břemeny a příprava bezpečného místa pro jejich uložení
 • souhlas s hákovým systémem komunikace s využitím signálů a symbolů
 • denní kontrola zařízení a jeho zkušební jízda
 • provedení řádného zápisu do provozní knihy (předání nebo servis)

Svěřené úkoly by měl jeřábník provádět v souladu s pravidly a předpisy i doporučeními dozoru tak, aby nepředstavovaly ohrožení.

Zakázané činnosti při práci s portálovým jeřábem:

 • práce na zařízení bez platného rozhodnutí UDT, zařízení je nefunkční nebo nekompletní, například s nesprávnými nebo poškozenými závěsy
 • vykonávat práci pod vlivem alkoholu nebo drog
 • zvedání břemen o hmotnosti větší, než je přípustná nosnost jeřábu
 • zvedání břemen mimo dosah zařízení
 • zvedání břemen přivařených, přišroubovaných nebo přimrzlých k zemi
 • přeprava břemen převážejících lidi, přes lidi nebo přes jejich pracovní stanice
 • ponechání zátěže svěřené zařízení
 • údržbu zařízení během jeho provozu a provádění neoprávněných oprav nebo seřizování

Toto jsou pouze vybraná doporučení. Podrobné informace naleznete v pokynech BOZP.

Zveme Vás na jeřábnický kurz v našem Školicím centru operátorů - získejte jeřábnický průkaz u nás!

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: