Pravomoci BOZP

Práce v oblasti BOZP vykonávají osoby, které mají k tomuto účelu odpovídající školení a oprávnění. Lidé, kteří pracují v profesi inspektora resp specialista na BOZP za tímto účelem musí absolvovat studium, studium nebo kurz a také získat praxi v zaměstnání. V současné době lze vzdělání získat v mnoha institucích, proto je také výběr firem v oblasti BOZP poměrně velký.

Nezbytné požadavky pro práci na pozicích souvisejících s BOZP:

  • inspektor - profese technika BOZP
  • vrchní inspektor - profese technika a minimálně 3 roky praxe, vysokoškolské vzdělání nebo postgraduální studium
  • specialista - vysokoškolské vzdělání v oboru nebo nástavbové studium, minimálně 1 rok praxe ve službách BOZP
  • starší specialista - minimálně vysokoškolské vzdělání v oboru nebo nástavbové studium, minimálně 3 roky praxe v profesi
  • hlavní specialista - vysokoškolské vzdělání v daném oboru nebo specializaci, nástavbové studium a minimálně 5 let praxe v oboru

V současné době není potřeba přijímat ve firmě osoby odpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. K tomuto účelu lze využít externích outsourcingových služeb poskytovaných kompetentními společnostmi.

Při výběru firmy tohoto typu, která má poskytovat služby BOZP, se vyplatí věnovat pozornost tomu, zda její zaměstnanci mají příslušná oprávnění. Při výběru se také vyplatí věnovat pozornost zkušenostem a referencím.

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: