První pomoc - požadavky

Zákoník práce, přesněji zákon, kterým se mění zákon ze dne 21. listopadu 2008 (sbírka zákonů č. 223, položka 1460), čl. 2091 definuje požadavky na zaměstnavatele v oblasti první pomoci. Všichni zaměstnavatelé jsou povinni dodržovat požadavky první pomoci.

Předpisy zavazují zaměstnavatele:

  • poskytování prostředků nezbytných k poskytnutí první pomoci v případě požáru, evakuace nebo jiných mimořádných událostí
  • označení mezi zaměstnanci osoby, která bude odpovědná za jeho poskytování
  • zajistit spojení s pohotovostními službami

Na pracovišti musí zaměstnavatel označit zaměstnance, který bude vyřizovat první pomoc. Pro tento účel můžete použít kurz první pomoci předlékařská, která zahrnuje teoretické informace a praktická cvičení. Zaměstnavatel může také nařídit všem zaměstnancům proškolení v poskytování první pomoci. Po absolvování školení jeho účastníci obdrží příslušné certifikáty.

Činnosti první pomoci na pracovišti musí být individuálně přizpůsobeny podnikatelskému profilu společnosti, stejně jako počtu zaměstnanců a druhu rizik. K tomu může zaměstnavatel využít poradenské služby poskytované specialisty. Zaměstnavatelům, kteří nedodržují ustanovení zákoníku a další ustanovení týkající se první pomoci, mohou hrozit finanční sankce.

Každý, kdo má zájem využívat tento typ služby srdečně zveme využívat služeb našeho Centra!

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: