Nebezpečné situace při obsluze jeřábu

Obsluha jeřábu – jak postupovat v nebezpečných situacích?

Jeřábník musí mít Kvalifikace UDT - Úřad technické inspekce. Při své práci musí dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby omezil riziko vzniku rizikových situací, které mohou ovlivnit zdraví a život jeho i ostatních.

Ne všem situacím tohoto druhu však lze předejít. Co by pak měl dělat jeřábník?

Nebezpečné situace můžeme rozdělit do tří kategorií:

  • Nouzové situace
  • vznik nehody
  • oheň

Neúspěchy při práce s mostovým jeřábem se může stát často, zejména u starších zařízení. Pokud obsluha zjistí závadu, měla by okamžitě přerušit práci a nahlásit to svému nadřízenému. Po odstranění hrozby a opětovné kontrole zařízení může práce pokračovat. Obsluha se nesmí pokoušet závady odstranit sama!

Když dojde k nehodě, je třeba nejprve zajistit místo a poskytnout zraněným první pomoc. V případě potřeby je třeba zavolat lékařskou pomoc. O nehodě by měli být informováni nadřízení jeřábníka.

V případě požáru v pracovním prostoru jeřábu je úkolem obsluhy varovat osoby v nebezpečném prostoru. Vypněte přívod elektřiny a plynu v budově a v mostovém jeřábu. Požár můžete zkusit uhasit sami pomocí hasicího přístroje, když není příliš velký. V případě větších požárů volejte co nejdříve hasiče. Měli byste o incidentu informovat své nadřízené. V případě potřeby by měla být nařízena evakuace.

V případě pochybností o bezpečném provozu jeřábu může obsluha přerušit práci a kontaktovat vedoucího.

Zveme Vás na OSO kurz portálové jeřáby - s námi získáte kvalifikaci UDT pro portálové jeřáby. Vyberte si UDT kurzy s těmi nejlepšími!

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: