Výškový kurz

Pro výkon práce ve výškách je nutné mít příslušnou výškovou kvalifikaci, která se také označuje jako horolezecká kvalifikace. Výběrem našeho výškový kurz, můžete je získat. Ve školicím středisku OSO pořádáme kurzy, které vám umožní získat oprávnění k práci ve výškách. Poskytujeme komplexní a profesionální služby a rozumné ceny.V souladu se zákonem ze dne 26. června 1974 Zákoník práce (Sbírka zákonů č. 24, položka 141, v platném znění) a nařízením ministra práce a sociální politiky ze dne 26. září 1997 o obecných předpisech o bezpečnosti a hygieně práce, v platném znění. (konsolidované znění: Sbírka zákonů z roku 2003, č. 169, položka 1650), práce ve výškách vyžaduje odpovídající přípravu, která zahrnuje potřebu školení pracovníků. V takovém případě by měl zaměstnavatel vyslat zaměstnance na horolezecký - výškový kurz. Třídu je možné absolvovat i individuálně.

Výškový výcvik - lanový a stavební přístup

Jelikož lze výškové práce s využitím vhodného horolezeckého vybavení rozdělit na lanový přístup a stavební přístup, zahrnuje naše nabídka i dva druhy školení.

Lanový přístup je zaměřen na lidi, kteří chtějí pracovat jako provazolezci. Je určen pro lidi, kteří chtějí provádět práce jako montáž reklam a jiné montážní práce, prořezávání stromů, kácení stromů, mytí oken ve výškách, odklízení sněhu ze střech, nátěry fasády, servis stožárů.

Školení přístupu ke stavbě je určeno pro zaměstnance, kteří musí lézt např. po konstrukčních prvcích, aby se dostali na pracoviště. Jsou určeny mimo jiné zaměstnancům ve stavebnictví, pokrývačství, telekomunikacích a elektroenergetice.

Školení zahrnují teoretickou i praktickou část, což umožňuje účastníkům komplexně se připravit na práci ve výškách.

Školicí program zahrnuje mimo jiné následující otázky:

  • právní a zdravotní a bezpečnostní požadavky
  • charakteristika horolezeckých prací
  • nebezpečí související s prací ve výškách
  • výběr, použití a ovládání zařízení
  • záchranné techniky
  • individuální a kolektivní pojištění
  • pravidla BOZP
  • praktická cvičení

Po ukončení kurzu účastníci skládají zkoušku. Po jeho absolvování dostanou výškovou licenci. Práva jsou platná po dobu 3 let. Po uplynutí této doby by měly být obnoveny absolvováním opakovacího kurzu.

V případě jakýchkoli dalších dotazů zůstáváme k vašim službám. Srdečně Vás zveme využít školení v našem OSO centru!

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: