Výškový kurz

Do prowadzenia prac na wysokości konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień wysokościowych, które określane są też jako uprawnienia alpinistyczne. Wybierając nasz kurs wysokościowy, możesz je uzyskać. W Ośrodku Szkolenia Operatorów OSO prowadzimy zajęcia pozwalające na uzyskanie uprawnienia do pracy na wysokości. Zapewniamy kompleksową i fachową obsługę oraz przystępne ceny.Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) praca na wysokości wymaga odpowiednich przygotowań, które obejmują też konieczność przeszkolenia pracowników. W takim przypadku pracodawca powinien wysłać pracowników na kurs alpinistyczny – wysokościowy. Także istnieje możliwość wzięcia w zajęciach jako osoba indywidualna.

Výškový výcvik - lanový a stavební přístup

Jelikož lze výškové práce s využitím vhodného horolezeckého vybavení rozdělit na lanový přístup a stavební přístup, zahrnuje naše nabídka i dva druhy školení.

Lanový přístup je zaměřen na lidi, kteří chtějí pracovat jako provazolezci. Je určen pro lidi, kteří chtějí provádět práce jako montáž reklam a jiné montážní práce, prořezávání stromů, kácení stromů, mytí oken ve výškách, odklízení sněhu ze střech, nátěry fasády, servis stožárů.

Školení přístupu ke stavbě je určeno pro zaměstnance, kteří musí lézt např. po konstrukčních prvcích, aby se dostali na pracoviště. Jsou určeny mimo jiné zaměstnancům ve stavebnictví, pokrývačství, telekomunikacích a elektroenergetice.

Školení zahrnují teoretickou i praktickou část, což umožňuje účastníkům komplexně se připravit na práci ve výškách.

Školicí program zahrnuje mimo jiné následující otázky:

  • právní a zdravotní a bezpečnostní požadavky
  • charakteristika horolezeckých prací
  • nebezpečí související s prací ve výškách
  • výběr, použití a ovládání zařízení
  • záchranné techniky
  • individuální a kolektivní pojištění
  • pravidla BOZP
  • praktická cvičení

Po ukončení kurzu účastníci skládají zkoušku. Po jeho absolvování dostanou výškovou licenci. Práva jsou platná po dobu 3 let. Po uplynutí této doby by měly být obnoveny absolvováním opakovacího kurzu.

V případě jakýchkoli dalších dotazů zůstáváme k vašim službám. Srdečně Vás zveme využít školení v našem OSO centru!

5/5 - (10)
EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: