Požární výcvik

Pokud chcete provést školení požární ochrany, můžete to udělat společně s naším školicím střediskem operátorů OSO! Vždy je provozujeme na vysoké úrovni a poskytujeme našim klientům plnou podporu za dostupné ceny. 209 odst. 1 písm. 1 bod 2 zákoníku práce říká, že zaměstnavatel je povinen poskytnout svým zaměstnancům potřebné prostředky k hašení požárů a evakuaci a musí určit zaměstnance, kteří budou v této souvislosti plnit úkoly. Nejlepší řešení je kurs oheň.

Poskytujeme předběžné i periodické bezpečnostní trénink a požární ochrana. Vaši zaměstnanci budou díky nám vždy řádně připraveni na nástup do práce. Chceme, aby se každé požární cvičení vyznačovalo nejvyšší kvalitou – zaměstnáváme zkušené instruktory, máme moderní zázemí, klademe důraz na bohatou a aktivizující osnovu. Každé školení požární ochrany je díky nám nejen splněním zákonných požadavků, ale také velmi nápomocnými znalostmi každý den.

Naše nabídka

Pro nově přijaté zaměstnance pořádáme vstupní požární školení, která mají za cíl seznámit se s předpisy a pokyny platnými v oblasti požární bezpečnosti na daném pracovišti a naučit, jak postupovat v případě požáru. K dispozici je také periodické školení požární ochrany, jehož účelem je doplnění a aktualizace znalostí. Každé školení BOZP a požární ochrany se skládá z teoretické a praktické části, poskytující jeho účastníkům potřebné znalosti a dovednosti.

Témata tříd

  • informace o nebezpečí požáru na pracovišti
  • předložení požárních pokynů pracoviště
  • poskytování informací o umístění požární techniky
  • zásady evakuace a požárního značení
  • provádění evakuačních a nouzových postupů
  • zásady obsluhy ruční hasičské techniky
  • poskytování první pomoci zraněným

Tento předmět je individuálně rozvíjen v závislosti na doporučení klienta. Úprava programu vám umožní získat ty nejlepší vzdělávací výsledky. Hodiny jsou navíc doplněny praktickými cvičeními a ukázkami. Po ukončení výuky obdrží účastníci příslušné certifikáty o jejich absolvování.

Vysoká kvalita vzdělání

Všechny kurzy požární ochrany nabízené naším Centrem jsou vysoce kvalitní. V našem oboru máme několikaleté zkušenosti a víme, co naši klienti potřebují. Z tohoto důvodu je každý kurz požární ochrany a další typy hodin veden s ohledem na nejnovější právní předpisy, aktivizující výchovné metody a pod dohledem kompetentních lektorů. Máme moderní školící místnosti, máme vybavení, které nám umožňuje vést zajímavé, a tedy užitečné hodiny.

Kde působíme

Na naše školení požární ochrany se můžete přihlásit v těchto městech: Varšava, Kraków, Katovice, Bielsko-Biała. Kurzy probíhají pravidelně podle rozvrhu na našem webu. Organizované skupiny jsou zvány na uzavřené protipožární školení pro zaměstnance, které pořádáme jak na našich pobočkách, tak kdekoliv - dojíždíme na pracoviště, školící místnosti a další místa po celém Polsku.

Ceny služeb

Cena za službu závisí především na počtu účastníků. Pro větší skupiny poskytujeme atraktivní slevy a ceny vyjednáváme. Chcete-li získat přesnější nabídku, zašlete nám prosím poptávku prostřednictvím formuláře na webu.

Pokud potřebujete další služby související s požární bezpečností, nabízíme komplexní pomoc. Poskytujeme služby v této oblasti pro firemní klientelu za přijatelné ceny. Nabídku si můžete prohlédnout na našem webu. Máte-li jakékoli dotazy, chcete získat cenovou nabídku služeb nebo si rezervovat místo, kontaktujte naše pracovníky.

Zveme Vás na školení požární ochrany na Školicí středisko provozovatelů SPA!

4.8/5 - (13)
EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: