Brandsikringsuddannelse

Når du vil give brandsikringsuddannelse, kan du lave det sammen med vores OSO Operatøruddannelsescenter! Vi kører dem altid på et højt niveau og giver vores kunder fuld support til overkommelige priser. 209 par. 1 point 2, i arbejdsloven fremgår det, at arbejdsgiveren er forpligtet til at stille sine ansatte de nødvendige midler til rådighed til bekæmpelse af brande og evakuering, og skal udpege medarbejdere, der skal udføre opgaver herom. Den bedste løsning er Rute brand.

Vi leverer både foreløbige og periodiske sikkerhedstræning og brandsikring. Takket være os vil de medarbejdere, du ansætter, altid være ordentligt forberedt til at begynde at arbejde. Vi ønsker, at hver brandtræning skal udmærke sig ved den højeste kvalitet - vi ansætter erfarne instruktører, vi har moderne faciliteter, vi lægger vægt på et rigt og aktiverende pensum. Takket være os er hver brandsikringsuddannelse ikke kun opfyldelse af lovkrav, men også meget nyttig viden hver dag.

Vores tilbud

Vi tilrettelægger en indledende branduddannelse for nyansatte medarbejdere, hvis formål er at gøre sig bekendt med de regler og anvisninger, der gælder på brandsikkerhedsområdet på en given arbejdsplads og at lære, hvordan man forholder sig i tilfælde af brand. Der tilbydes også periodisk brandsikringsuddannelse, hvis formål er at supplere og opdatere viden. Hver arbejdsmiljø- og brandsikringsuddannelse består af en teoretisk og praktisk del, der giver deltagerne den nødvendige viden og færdigheder.

Emner i klasserne

  • information om brandfarer på arbejdspladsen
  • præsentation af arbejdspladsens brandvejledning
  • give oplysninger om placering af brandudstyr
  • principper for evakuering og brandafmærkning
  • gennemføre evakuerings- og nødprocedurer
  • principper for drift af håndholdt brandslukningsudstyr
  • yde førstehjælp til tilskadekomne

Dette emne udvikles individuelt afhængig af kundens anbefalinger. Ved at justere programmet kan du opnå de bedste pædagogiske resultater. Derudover suppleres undervisningen med praktiske øvelser og demonstrationer. Efter afslutningen af klasserne modtager deltagerne passende certifikater for deres gennemførelse.

Høj uddannelseskvalitet

Alle brandsikringskurser, som vores Center tilbyder, er af høj kvalitet. Vi har flere års erfaring inden for vores speciale, og vi ved, hvad vores kunder har brug for. Af denne grund afholdes hvert brandbeskyttelseskursus og andre typer klasser under hensyntagen til de seneste lovbestemmelser, aktiverende uddannelsesmetoder og under opsyn af kompetente instruktører. Vi har moderne træningslokaler, vi har udstyr, der giver os mulighed for at afholde interessante og derfor hjælpsomme timer.

Hvor opererer vi?

Du kan tilmelde dig vores brandbeskyttelsesuddannelse i følgende byer: Warszawa, Kraków, Katowice, Bielsko-Biała. Undervisningen afholdes med jævne mellemrum i henhold til skemaet på vores hjemmeside. Vi inviterer organiserede grupper til en lukket brandslukningsuddannelse for medarbejdere, som vi arrangerer både i vores afdelinger og hvor som helst - vi pendler til arbejdspladser, træningslokaler og andre steder i hele Polen.

Servicepriser

Prisen for ydelsen afhænger primært af antallet af deltagere. For større grupper giver vi attraktive rabatter og forhandler priser. For at modtage et mere præcist tilbud, bedes du sende os en forespørgsel via formularen på hjemmesiden.

Har du brug for yderligere ydelser relateret til brandsikkerhed, tilbyder vi omfattende assistance. Vi leverer tjenester på dette område til erhvervskunder til overkommelige priser. Du kan se tilbuddet på vores hjemmeside. Hvis du har spørgsmål, ønsker at få et servicetilbud eller reservere en plads, så kontakt vores personale.

Vi inviterer dig til brandsikringsuddannelse til SPA Operators Training Center!

4.8/5 - (13)
OPTAGELSER: +48 504 477 077

Se også: