Sundheds- og sikkerhedsinspektør

Personer med ansvar for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er sundheds- og sikkerhedsinspektører. Opgaven for en person, der arbejder i en sådan stilling, er at udføre alle nødvendige aktiviteter for at sikre, at niveauet for arbejdsmiljøet på arbejdspladserne er optimalt.
Inspektørens opgaver omfatter blandt andet:
  • udfører revisioner
  • koordinering af rigtigheden af sundhed og sikkerhedsregler
  • konstant tilsyn
  • afholdelse af grund- og efteruddannelse
  • udarbejdelse af dokumentation, fx analyser erhvervsmæssig risiko
  • føre sager efter ulykken
  • implementering af serviceanbefalinger
  • og andre aktiviteter under myndigheden

Sundheds- og sikkerhedsinspektører kan være personer med passende uddannelse og professionel erfaring. For at blive inspektør skal man som minimum gennemføre et teknisk gymnasium inden for det relevante felt eller universitetsstudier i den specialisering, der giver ret til at tildele titlen.

  • inspektør - gennemført teknisk realskole i faget
  • seniorinspektør - gennemført teknisk skole i faget og 3 års erfaring på arbejdspladsen eller gennemført videregående eller postgraduate studier

I øjeblikket behøver virksomheder ikke at ansætte deres egne specialister inden for arbejdsmiljø. Du kan bruge eksterne tjenester leveret af virksomheder, der opererer i branchen. Når du vælger dem, er det værd at være opmærksom på de rettigheder, du har. Hvis der er tale om arbejdspladser, der beskæftiger mindst 100 personer, er det nødvendigt at udpege en sundheds- og sikkerhedstjeneste. En autoriseret arbejdsmiljøperson er også ansvarlig for at udføre sådanne aktiviteter. Kravene kan også være forskellige i tilfælde af særlige farer på arbejdspladsen.

OPTAGELSER: +48 504 477 077

Se også: