Kursus i adgang til bygninger

Professionel adgangstræning til byggeriet

Adgang til byggepladsen er alt arbejde, der udføres i højden, hvor der bruges klassiske tekniske midler til at få adgang til arbejdsstedet. Dette omfatter bl.a:  

 • stilladser,  
 • elevatorer,  
 • landinger,  
 • stiger.  

En type byggeadgang er også kendt som klatring på strukturelle elementer og strukturer, såsom søjler. Når man er på arbejdsstedet, bruges udstyret og færdighederne til faldsikring og positionering ved hjælp af understøtninger eller ophæng.  

adgang til bygninger

Hvilke færdigheder kan man opnå ved at tage kurset? 

I løbet af kurserne vil deltagerne få viden om bl.a: 

 • kendskab til lovgivningen vedrørende arbejde i højden, 
 • organisering af arbejde i højden,  
 • passende valg af beskyttelsesforanstaltninger og sikkerhedsforanstaltninger,  
 • sikker bevægelse på flade og skrå tage. 

Hvem bør tage en uddannelse i adgang til bygninger?  

Kurset henvender sig til personer, der risikerer at falde ned fra højder, når de udfører arbejde. Det kan ikke kun følges af dem, der allerede arbejder i brancher, hvor højdekvalifikationer er nødvendige, men også af dem, der ønsker at skifte job og få nye kvalifikationer.  

Kurset Building Access er beregnet til dem, der arbejder inden for områder som f.eks:  

uddannelse i adgang til bygninger
 • telekommunikation, 
 • konstruktion, 
 •  Energi,  
 • vindmølleparker, 
 • minedrift, 
 • tagdækning. 

Krav 

For at kunne deltage i Building Access-træningen skal du opfylde følgende krav: 

 • være voksen,  
 • være i besiddelse af en lægeerklæring om, at der ikke er nogen helbredsmæssige kontraindikationer for at arbejde i højden,   
 • har mindst en grundskoleuddannelse. 

God fysisk form vil også være en ekstra fordel.  

Omfang af træning 

De kurser, der kaldes building access, består af både teoretisk og praktisk undervisning. På kurset lærer deltagerne bl.a. om reglerne for arbejde i højden og de farer, der kan opstå i forbindelse med denne type arbejde. De vil også lære, hvilke faktorer der kan bidrage til ulykker, og hvordan man reducerer forekomsten af dem. Derudover vil kurset systematisere viden om de rettigheder og forpligtelser, som arbejdstagerne skal overholde. De vil også lære om personlige værnemidler, som omfatter udstyr til arbejde i højden, der bruges til at beskytte mod risici for vores helbred og liv.

På byggekurset vil deltagerne også lære om sikringspunkter og forskellige typer stolper, og hvordan de skal bygges ud fra forholdene på stedet. Derudover vil de få praktisk viden om, hvordan man binder knob, som bruges, når man arbejder i højden. Derudover vil kurset lære de studerende de grundlæggende principper for autoranging. De vil blive introduceret til sikringsmetoder og -systemer samt det udstyr, der bruges til dette formål.  

Ved at tage kurser hos os får hver elev ikke kun viden, som de kan bruge i deres fremtidige arbejde, men også større sikkerhed for sig selv og deres kolleger. 

Kurset afsluttes med både praktiske og teoretiske eksamener. 

Detaljeret træningsprogram 

Teoretiske emner som f.eks: 

 • materialetransport,  
 • transport af værktøj,  
 • metoder til at arbejde i højden,  
 • gældende regler og standarder i forbindelse med arbejde i højden,  
 • rigningskonstruktion,  
 • faldsikringssystem,  
 • arbejder på skrånende tage med forskellige hældninger,  
 • sikkerhed, når du arbejder på et fladt tag,  
 • bevæger sig op ad stiger,  
 • bevæger sig rundt om masterne,  
 • bevæger sig rundt i strukturer. 

I de praktiske timer vil kursusdeltagerne blive fortrolige med: 

 • korrekt bevægelse på trappestiger og skydestiger, 
 • bevæge sig rundt om strukturer ved hjælp af sikkerhedsliner eller kroge, 
 • grundlæggende information om redning, herunder: præmedicinsk hjælp, hvordan man opfører sig under visuelt chok og teknikken til at udføre HLR korrekt, 
 • Redningsmetode på arbejdspladsen ved hjælp af et evakueringssæt. 

Certifikat  

Når eleverne har bestået eksamen, modtager de et certifikat, der bekræfter de færdigheder, de har erhvervet. Derudover modtager hver af dem et certifikat for bestået eksamen, som udstedes i form af et plastikkort. Når certifikatet er udløbet, inviteres du til at deltage i et genopfriskningskursus. 

Opfriskningskurser 

Genopfriskningstræning holder deltagerne ajour med loven og de teknikker, der bruges i de forskellige måder at arbejde i højden på, især når de vender tilbage til arbejdet efter en lang pause, eller efter at deres autorisation er udløbet.  

mand klatrer

Relevant! 

Uddannelse i adgang til bygninger erstatter ikke sikkerhedstræningsom er obligatorisk. Grundkurset er designet til at give deltagerne specialiseret viden om arbejde i højden ved hjælp af personlige værnemidler.  

Når en praktikant begynder i en stilling, hvor han/hun skal arbejde i højden, vores virksomhed giver mulighed for at supplere adgangstræning til bygninger med grundlæggende sundheds- og sikkerhedstræning. Dette kan udføres sammen med grundlæggende højdetræning. Hver deltager modtager et certifikat, der bekræfter, at kurset er gennemført.  

Når en medarbejder allerede er ansat og udfører arbejde i højden, og når fristen for efteruddannelse nærmer sig, tilbyder vores virksomhed også muligheden for at tage et sådant kursus. Den bør finde sted mindst en gang om året. 

Vi inviterer dig til at finde ud af mere om de kurser, vores virksomhed tilbyder. 

Træning i bjergbestigning
OPTAGELSER: +48 504 477 077

Se også: