Ergonomisk vurdering

Arbejdsergonomi er et af nøgleelementerne i arbejdsmiljø og sikkerhed. En ordentligt forberedt arbejdsplads skal være ergonomisk, det vil sige udformet således, at udførelsen af bestilte aktiviteter er nemmere, hurtigere og samtidig ikke medfører en øget risiko for arbejdsulykker og erhvervssygdomme, den opfylder kravene til ergonomi. Følgende metoder bruges til dette formål:

  • KIM - Key Item Method - metode til nøgleindikatorer til manuel løft
  • REBA - Rapid Entire Body Assessment - hurtig vurdering af den samlede kropsholdning under arbejdet
  • OWAS - Ovako Working Posture Analysis System - en metode til statisk belastningsanalyse

Disse metoder giver mulighed for en omfattende undersøgelse af arbejdspladsen for at kontrollere dens ergonomi. De tager højde for faktorer som:

  • fysisk arbejdsbyrde
  • psykisk stress
  • arbejdspladsantropometri
  • arbejdsmiljø med hensyn til støj, hygiejne, vibrationer og mikroklimastandarder
  • arrangement af kontrol- og overvågningssystemer
  • og andre afhængigt af arbejdspladsen

Analysen af alle disse faktorer giver os mulighed for at bestemme den aktuelle ergonomiske vurdering af arbejdspladsen og angiver måder at forbedre, når de anbefales. Efter at have gennemført en ergonomisk vurdering modtager klienten et brev med analyse, vurdering og anbefalinger.

Vi udfører jobvurderinger i hele Polen og pendler til kunder. Vi inviterer dig hjerteligt at bruge vores tjenester!

OPTAGELSER: +48 504 477 077

Se også: