Sundheds- og sikkerhedskrav

Arbejdsgivere er forpligtet til at overholde sundheds- og sikkerhedsbestemmelser. Disse regler angiver, hvad der skal gøres for at mindske risikoen for arbejdsulykker, erhvervssygdomme og andre farer på arbejdspladsen. Manglende overholdelse af arbejdsmiljøregler udsætter både arbejdsgiver og medarbejdere, hvorfor det er så vigtigt at opfylde kravene herom.

Arbejdsgiverens forpligtelser på sundheds- og sikkerhedsområdet omfatter bl.a.

 • at sikre ordentlig beskyttelse af sine ansattes sundhed og liv
 • tilrettelæggelse af arbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
 • imødekomme medarbejdernes behov
 • forebyggelse af erhvervssygdomme og arbejdsulykker
 • gennemførelse af afgørelser, påbud og påbud fra de organer, der udøver tilsyn
 • grund- og efteruddannelse inden for sundhed og sikkerhed i BRAND
 • at give medarbejdere data vedr erhvervsmæssig risiko og risici på arbejdspladsen
 • præsentere medarbejdere for aktiviteter relateret til reduktion og eliminering af farer på arbejdspladsen
 • ansættelse af medarbejdere med ansvar for gennemførelse af brandsluknings-, førstehjælps- og evakueringsaktiviteter
 • levering af personlige værnemidler
 • ordentligt udstyr af arbejdsstationer
 • pleje maskinernes tekniske tilstand

Specialister, der arbejder inden for dette område, kan hjælpe virksomheder med at opfylde OHS-kravene. Det er ikke nødvendigt at ansætte dine egne specialister, du kan bruge outsourcing-tjenester - eksternt leveret til mere attraktive priser.

OPTAGELSER: +48 504 477 077

Se også: