Lista komisji certyfikujących na egzaminy G1, G2, G3

Uprawnienia G1, G2, G3 – komisje certyfikujące

W celu prowadzenia prac dotyczących instalacji i sieci elektroenergetycznych w kategorii G1, cieplnych w kategorii G2 i gazowych w kategorii G3 potrzebne są odpowiednie uprawnienia. Określane są one jako „uprawnienia SEP”, jednak nie tylko SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich może je nakładać.

Komisje certyfikujące, które mogą nadawać uprawnienia elektryczne G1 oraz dla kategorii G2 i G3, wyznaczane są przez Urząd Regulacji Energetyki.

Główne komisje certyfikujące to:

  • SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich
  • PSE – Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
  • SIMP – Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
  • SITPS lub SITSpoż – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

URE może również wyznaczać inne komisje certyfikujące. Wobec tego w Polsce działa kilkaset różnych komisji, przed którymi uczestnicy tak zwanych szkoleń G1, G2, G3 – mogą uzyskać uprawnienia.

Warto przy tym wskazać, że uprawnienia wydawane przez komisji egzaminacyjne: SEP, PSE, SIMP, SITPS nadawane są na określony czas 5 lat. Po tym czasie konieczne jest ich odnowienie poprzez ponowne podejście do egzaminu.

Zobacz także: