Przepisy BHP

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest w stanie obniżyć ryzyko występowania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i ogólnie podwyższa komfort pracy. BHP to szeroki zbiór aktów prawnych, norm, regulaminów oraz wskazań, które przedstawiają, jak należy dbać o stanowiska pracy i jak należy realizować wyznaczone zadania, aby minimalizować ich negatywne skutki. W Polsce za przestrzeganie przepisów BHP odpowiada Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują każdego pracodawcę, także osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą. Można jednak skorzystać z usług outsourcingowych w tym zakresie, powierzając czynności zewnętrznym specjalistom. Takie usługi świadczone są przez wiele firm na terenie całego kraju. Ich specjaliści mogą zapewnić pełną obsługę BHP, przeprowadzać audyty, nadzór, szkolenia, postępowania powypadkowe, przygotowywać dokumenty i realizować innego rodzaju usługi w ramach swojego stanowiska.

Przepisy prawne:

  • Kodeks pracy, rozdział X
  • rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami)
  • Polskie Normy, między innymi PN-N-18001:2004
  • normy zarządzania jakością ISO 9001 czy zarządzania środowiskowego ISO 14001
  • i innego rodzaju przepisy

Pracodawcy, którzy nie przestrzegają przepisów BHP, narażają się na odpowiedzialność przed PIP. Okresowo prowadzone kontrole mają na celu sprawdzić prawidłowość pracy zakładu i w razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, firma podlega karze.

Zobacz także: