Kurs obsługi i konserwacji podestów ruchomych

Podesty ruchome to nazwa określająca takie urządzenia, jak podnośniki koszowe, podesty montowane na samochodach, podnośniki nożycoweKurs na podesty ruchome w zakresie obsługi i konserwacji umożliwia zdobycie uprawnień przyznawanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Posiadając uprawnienia na tzw. zwyżki i podnośniki, można łatwo znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, transportowych czy reklamowych, a także w serwisach tego rodzaju sprzętu. Ukończenie kursu pozwala na obsługę m.in. podnośników nożycowych, teleskopowych czyli podestów wolnobieżnych, przewoźnych, samojezdnych, a także podestów wiszących, masztowych i stacjonarnych. Zdobycie kwalifikacji w zakresie konserwacji to z kolei szansa na podjęcie pracy przy wykonywaniu przeglądów okresowych, serwisowaniu sprzętu czy oceny jego stanu technicznego.

Najważniejsze informacje dotyczące szkolenia

Kurs na podesty ruchome, tzw. zwyżki, to połączenie zajęć teoretycznych i praktycznych. Kompleksowo przygotowuje do egzaminów UDT, TDT organizowanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Transportowy Dozór Techniczny. Ośrodek po realizacji programu kształcenia organizuje egzaminy dla uczestników, dzięki czemu zdobywanie uprawnień na podesty ruchome jest znacznie łatwiejsze niż przy samodzielnej organizacji tego procesu. . Ośrodek kształci wg. uzgodnionych programów szkoleniowych, posiada bazę dydaktyczną oraz urządzenia. Zajęcia mogą być organizowane stacjonarnie, w większości dużych miast Polski, lub – częściowo – zdalnie on-line. w formie webinarów (dla osób nie posiadających doświadczania praktycznego konieczne jest uzupełnienie o zajęcia stacjonarne). Terminy i forma są dostosowywane do potrzeb uczestników zgłaszających się indywidualnie lub zgłaszanych przez pracodawcę.

Jakich urządzeń dotyczy kurs?

W przypadku obsługi podestów ruchomych szkolenie oraz uprawnienia dotyczą następujących urządzeń:

 • Podestów ruchomych przejezdnych (od 1 czerwca 2019 – uprawnienia na wszystkie typy podestów)
 • Podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych, czyli tzw. podnośników nożycowych (do 1 czerwca 2019 r. – uprawnienia kategorii I P)
 • Podestów ruchomych przewoźnych- są to tzw. pająki podłączane do samochodu (do 1 czerwca 2019 r. – uprawnienia kategorii I P)
 • Podnośników koszowych montowanych na pojazdach, czyli podestów ruchomych samojezdnych (do 1 czerwca 2019 r. – uprawnienia kategorii I P)
 • Podestów ruchomych wiszących, masztowych i stacjonarnych (do 1 czerwca 2019 r. – uprawnienia kategorii II P)
 • Podestów na pojazdach kolejowych

W przypadku szkolenia z konserwacji zagadnienia dotyczą poniższych urządzeń:

 • Podestów ruchomych przejezdnych i załadowczych, w tym urządzeń do transportu osób
 • Podestów ruchomych stacjonarnych, masztowych i wiszących
 • Podestów ruchomych na przejazdach kolejowych

Obsługa podestów ruchomych – program szkolenia

Zagadnienia w części teoretycznej zajęć kursowych to:

 • Informacje ogólne na temat obsługi podestów
 • Stateczność i wytrzymałość podestów
 • Podwozia i konstrukcje wsporcze urządzeń
 • Urządzenia zabezpieczające
 • Platforma robocza i jej mechanizmy napędowej
 • Posługiwanie się instrukcjami obsługi podestów
 • Badania i próby podestów ruchomych
 • Eksploatacja podestów – zasady
 • Przeprowadzanie dozoru technicznego

Część teoretyczna jest uzupełniona o zajęcia praktyczne, w trakcie których przyszli operatorzy mają okazję przećwiczyć zdobyte umiejętności.

Konserwacja podestów ruchomych – program szkolenia

Część teoretyczna zajęć obejmuje:

 • Urządzenia transportu bliskiego, które obejmuje dozór techniczny
 • Tryb postępowania w przypadku obejmowania dozorem urządzeń technicznych
 • Badania techniczne przeprowadzane przez inspektorów dozoru technicznego, zakres czynności, jakie wykonuje się podczas badań
 • Niebezpieczne uszkodzenia i nieszczęśliwe wypadki przy eksploatacji urządzenia technicznego – sposób postępowania operatora i konserwatora urządzenia
 • Zasady BHP obowiązujące przy konserwacji urządzeń
 • Zespoły i elementy konserwacji podestów ruchomych – zagadnienia mechaniczne i elektryczne

Zajęcia praktyczne obejmują następujące zagadnienia:

 • Weryfikowanie stanu technicznego podestów
 • Kryteria, jakie wykorzystuje się podczas sprawdzania stopnia zużycia mechanizmów i poprawności ich działania
 • Wymiana uszkodzonych lub zużytych części na nowe
 • Konserwacja elementów, zespołów, urządzeń zabezpieczających
 • Stany awaryjne w urządzeniach technicznych – tryb postępowania
 • Sprawdzanie poprawności działania elementów i urządzeń zabezpieczających, regulacja tych elementów
 • Demontaż i ponowny montaż urządzenia wynikający z konieczności zmiany miejsca eksploatowania
 • Przykłady i sposoby usuwania najczęściej spotykanych usterek związanych z eksploatacją

Pytania i odpowiedzi

Jaki jest czas trwania kursu?

Uzgodnione programy szkolenia zapewniają elastyczność. Liczba godzin jest zależna od tego, jakie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji mają uczestnicy. Jest to ustalane indywidualnie z uczestnikami lub z pracodawcą kierującym pracowników na szkolenie.

Orientacyjny czas trwania zajęć dla operatorów podestów:

 • Osoby posiadające doświadczenie praktyczne – około 8 godzin
 • Osoby, które posiadają wiedzę i umiejętności, ale potrzebują ich uzupełnienia lub aktualizacji – około 20 godzin
 • Osoby nieposiadające doświadczenia w obsłudze tego typu urządzeń – około 35 godzin

Orientacyjny czas trwania zajęć dla konserwatorów:

 • Osoby spełniające minimalne wymagania, posiadające doświadczenie w obszarze elektryki lub mechaniki (dotyczące jednego z typów urządzeń) – około 32 godzin
 • Osoby potrzebujące uzupełnienia wiedzy w zakresie konserwacji 2 rodzajów lub typów urządzeń – około 58 godzin
 • Osoby bez doświadczenia w konserwacji podestów – 96 godzin – dotyczy szkolenia dla 2-3 typów lub rodzajów urządzeń

Jaka jest cena szkolenia?

W celu ustalenia dokładnej ceny szkolenia i organizacji egzaminu prosimy o kontakt bezpośredni, telefoniczny lub mailowy. Cena kursu zależy od tego, czy ma on formę otwartą, czy zamkniętą, stacjonarną, on-line w jakiej lokalizacji jest organizowany, z jakim wyprzedzeniem czasowym, dla jakiej liczby osób i grup oraz w zakresie jakich urządzeń, formy eksploatacji (obsługa, konserwacja)W cenie kursu zapewniamy:

 • Zajęcia teoretyczne w formie tradycyjnej – spotkań w grupach lub online, w formie webinarów
 • Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem urządzeń zapewnianych przez Ośrodek
 • Dostęp do platformy edukacyjnej z materiałami dydaktycznymi dla uczestników: w formie tekstowej, a także filmów i testów do wykonania przed egzaminem (na bazie testów UDT)
 • Wydanie uproszczonego suplementu ukończenia kursu
 • Wydanie certyfikatu według normy ISO 18878,w formie karty plastikowej ze zdjęciem – według indywidualnych ustaleń z klientem
 • Dostęp do różnych rodzajów urządzeń
 • Sprzęt niezbędny przy obsłudze i konserwacji sprzętu: BHP, kamizelki, szelki
 • Poczęstunek w przerwach podczas zajęć: kawa, herbata, ciastka
 • Jeśli tak zostanie ustalone z klientem – pomoc w zakwaterowaniu i organizacji posiłków dla uczestników

Jakie kryteria muszą spełniać uczestnicy?

Kurs jest przeznaczony dla osób, które:

 • Mają ukończone 18 lat
 • Mają wykształcenie co najmniej podstawowe
 • Posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku (lub potwierdzić pisemnie w formie oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych)

Gdzie odbywają się zajęcia?

Nasza główna siedziba znajduje się w Warszawie, ale organizujemy szkolenia także u klienta w dowolnym miejscu w kraju. Ośrodek posiada bazę techniczną (plac manewrowy, hale) oraz zaplecze dydaktyczne z salami szkoleniowymi. Posiadamy oddziały w większości dużych miast: Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Katowicach. W przypadku kursów poza siedzibą firmy prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia dogodnych terminów.

Aby ułatwić naszym kursantom przyswajanie wiedzy i zdobywanie kwalifikacji, uruchomiliśmy część zajęć w formie zdalnej. Uczestnik kursu otrzymuje dane do logowania na platformie, gdzie na żywo prowadzone są zajęcia. Mają one formę aktywizującą kursantów – prowadzący zadaje pytania, prowadzi quizy/testy UDT, omawia przykłady. W przypadku kursów na podesty ruchome konieczne jest uzupełnienie wiedzy oraz egzamin w formie stacjonarnej, ale część innych organizowanych przez nas kursów (na przykład kończące się egzaminem SEP, SITP, SIMP) może mieć formę całkowicie zdalną.

Czy kurs kończy się egzaminem?

Zajęcia mają na celu przygotowanie klientów do egzaminów UDT. Uprawnienia pozwalają na podjęcie pracy w zawodzie i są ważne przez 5 lub 10 lat. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oferujemy wsparcie w kontakcie z oddziałem UDT Warszawa, a w razie potrzeby – także z oddziałami na terenie całego kraju. W przypadku zaplanowania zajęć z odpowiednim wyprzedzeniem, zaraz po tym, gdy zakończy się kurs, UDT może zorganizować dla jego uczestników egzamin kwalifikacyjny. Zazwyczaj odbywa się to w ciągu maksymalnie kilku dni roboczych od zakończenia zajęć. Pozwala to uczestnikom przystąpić do testów na bieżąco, bez konieczności powtarzania i przypominania sobie materiału.

Osobom, które chcą przejść kurs i przystąpić do egzaminu, oferujemy dwie możliwości:

 • Zaplanowanie szkolenia w terminie zbliżonym do najbliższego terminu, w którym Urząd organizuje egzamin (zazwyczaj do 30 dni)
 • Zaplanowanie szkolenia tak, by następnego dnia roboczego po jego zakończeniu kursanci mogli wziąć udział w egzaminie. W tym przypadku należy pamiętać o zgłoszeniu chęci udziału w kursie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami – w sprawie szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt.

Mam pracowników, których chcę przeszkolić. Co powinienem zrobić?

Pracodawcy często zgłaszają swoich pracowników na szkolenia, by uzupełnić ich kwalifikacje w zakresie obsługi czy konserwacji podestów ruchomych. Często są to osoby, które miały już do czynienia z tego typu urządzeniami, jednak nie posiadają uprawnień niezbędnych do tego, by wykonywać pracę. Pracodawcy zatrudniający pracowników z uprawnieniami UDT do obsługi i konserwacji podestów mogą przystępować do realizacji większych i bardziej opłacalnych zleceń, a także startować w przetargach zawierających wymóg posiadania wykwalifikowanej kadry.

W przypadku zainteresowania organizacją kursu dla większej liczby pracowników, prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów. Będziemy potrzebowali takich informacji, jak: liczba osób do przeszkolenia, ich doświadczenie w obsłudze lub konserwacji sprzętu, specyfika działalności firmy. Dzięki przeprowadzeniu diagnozy potrzeb możemy indywidualnie dostosować program szkolenia i czas jego trwania. Bezpośredni kontakt pozwoli nam także ustalić szczegóły organizacyjne: gdzie będzie organizowane szkolenie – czy na miejscu, w Warszawie, czy nasz przedstawiciel ma dojechać do Państwa siedziby lub na projekt.

Jestem klientem indywidualnym, który chce zostać operatorem podestów. Co powinienem zrobić?

Udział w kursie na operatora podestów ruchomych lub na konserwatora tego typu urządzeń to szansa na zdobycie kwalifikacji pożądanych na rynku pracy. Specjaliści z tego zakresu są chętnie zatrudniani w firmach budowlanych, transportowych, zakładach energetycznych czy serwisach urządzeń, a na propozycje pracy nie trzeba zazwyczaj długo czekać.

Klientom indywidualnym proponujemy udział w kursie w formie otwartej. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego – zaproponujemy wówczas jeden z dostępnych terminów kursu. Zazwyczaj odbywają się one raz na tydzień lub na dwa tygodnie, w zależności od zainteresowania. Podczas wywiadu telefonicznego prosimy klientów o podanie informacji na temat doświadczenia w dziedzinie podestów ruchomych – pozwala nam to na odpowiednie dobranie uczestników w grupach i określenie tematyki zajęć. Po zakończeniu szkolenia każdy z kursantów może podejść do egzaminu UDT.

Testy UDT

W celu ułatwienia przygotowania do egzaminu UDT oferujemy testy z rozwiązaniami. Zakres i forma testów są bardzo zbliżone do pytań na egzaminie Urzędu Dozoru Technicznego. W naszej bazie znajduje się około 650 pytań testowych, przygotowanych na podstawie treści udostępnianych przez UDT. Uczestnik po zakończeniu kursu, w czasie oczekiwania na egzamin zewnętrzny, może w dowolnym momencie zalogować się na platformie i korzystać z przykładowych testów.

Podesty ruchome - urządzenia do załadunku i podnoszenia osób i towarów, montowane na pojazdach lub stacjonarne

Zobacz także: