(WAH) Working at Heights – Warszawa i cała Polska

Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO zaprasza na kurs Working at Heights (WAH) – Praca na wysokościach.  

Dzięki szkoleniu Praca na Wysokościach, organizowanemu przez OSO, zdobędą Państwo umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku techników obsługujących turbiny wiatrowe. Wiedza zdobyta w naszym ośrodku umożliwi Państwu bezpieczne wykonywanie zadań na znacznych wysokościach.  

Priorytetowym celem szkoleniowym jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w sektorze turbin wiatrowych, poprzez przekazanie uczestnikom profesjonalnych technik ewakuacji i ratownictwa oraz minimalizację ryzyka związanego z pracą na znacznych wysokościach. 

Turbiny wiatrowe

W naszym ośrodku oferujemy możliwość zdobycia kompetencji oraz wiedzy pod okiem ekspertów w danej dziedzinie. Nasze kursy WAH obejmują obszar całego kraju – zarówno w naszej siedzibie głównej w Warszawie, jak i w oddziałach terenowych oraz w formie szkoleń otwartych i zamkniętych. Decydując się na uczestnictwo w kursie WAH, możecie Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe

Cel szkolenia

(WAH) Working at Heights – Praca na wysokościach 

Uczestnicy szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych na temat bezpiecznego używania podstawowych środków ochrony osobistej (PPE) podczas pracy na wysokości. Kursanci szkolą się z zasad asekuracji oraz ewakuacji w turbinach wiatrowych, zgodnie z normami GWO. Szkolenie ma przygotować kursantów do pracy na wysokości w branży wiatrowej, jak i nauczyć postępowania  podczas sytuacji losowych związanych z tą branżą.  

Po odbyciu szkolenia  (WAH) Working at HeightsPraca na wysokościach kursant: 

 • wykazuje znajomość zagrożeń i ryzyka związanego z pracą na wysokości, charakterystycznych dla turbin wiatrowych; 
 • zna obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do pracy na wysokości. Posiada wiedzę  w zakresie aktualnego ustawodawstwa krajowego dotyczącego pracy na wysokości; 
 • potrafi zidentyfikować PPE (sprzęt ochrony osobistej), w tym zna europejskie i międzynarodowe standardy oznaczeń dla sprzętów takich jak: lina bezpieczeństwa, kask, uprząż, itd.; 
 • właściwie użytkuje sprzęt do pracy na wysokości. Posiada wiedzę oraz umiejętności do właściwego dokonania przeglądu przed użyciem, przechowywania oraz dopasowania środków ochrony osobistej; 
 • potrafi zademonstrować użycie odpowiednich środków ochrony osobistej; 
 • posiada wiedzę z zakresu ewakuacji oraz obsługi urządzeń ewakuacyjnych oraz potrafi zademonstrować prawidłowe użycie urządzeń ewakuacyjnych; 
 • potrafi efektywnie używać sprzęt ratowniczy oraz udzielać pomocy w sytuacjach zagrożenia przy turbinach wiatrowych; 

Program

Szkolenie (WAH) Working At Hights Praca na wysokości zostało skonstruowane na bazie wymagań Urzędu Dozoru Technicznego oraz aktualnych przepisów prawa. Naszym celem jest zaprezentowanie państwu najważniejszych zagadnień związanych z bezpieczeństwem prac na wysokości w środowisku turbin wiatrowych. Uczestnicy podczas szkolenia teoretycznego oraz praktycznego zapoznają się z  przepisami prawa dotyczącymi pracy na wysokości, podstawowymi środkami ochrony osobistej, nauczą postępowania w sytuacjach awaryjnych, przeszkolą w zakresie ratownictwa na wysokości w środowisku turbiny wiatrowej oraz w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości.  

Szkolenie (WAH) Working At Hights stanowi element z pakietu szkoleń z zakresu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Kurs między innymi obejmuje: 

Praca na wysokości
 • Zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa w pracy; 
 • Systemy zabezpieczające w tym pionowe systemy asekuracji; 
 • Systemy oraz przepisy dotyczące pracy na wysokościach; 
 • Ćwiczenia z korzystania z systemów zabezpieczenia i asekuracji; 
 • Ćwiczenia szkolące z prawidłowej pozycji podczas pracy; 
 • Symulacja scenariuszy awaryjnych, aby przygotować się na działanie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia; 
 • Szok wiszenia; 
 • Procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych; 
 • Zasady prawidłowego użytkowania środków ochrony indywidualnej oraz obsługi urządzeń ratowniczych; 
 • Ćwiczenia szkolące z ratowania życia i zdrowia

Uprawnienia

Posiadamy akredytację nadaną przez DNV i GWO 

Szkolenie Working at Heights odbywa się zgodnie z aktualnym standardem GWO Basic Safety Training. WAH jest jednym z kluczowych modułów szkolenia BST, które zgodnie ze standardem GWO musi ukończyć każda osoba wykonująca prace na wysokości na turbinach wiatrowych.  

Po zrealizowaniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje oraz umiejętności z zakresu bezpiecznej pracy na wysokościach. Otrzymany Certyfikat stanowi oficjalne zaświadczenie o zakończonym szkoleniu uczestnika oraz potwierdza jego przygotowanie do bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych w środowiskach, w których istnieje ryzyko zagrożeń związanych z pracą na wysokościach. 

Certyfikat jest ważny – 24 miesiące. Przed ukończeniem tego okresu zalecamy szkolenie odświeżające. 

Wymagania

Aby móc pracować na wysokościach należy spełnić następujące wymagania: 

 • ukończone  18 lat  
 • co najmniej wykształcenie średnie 
 • ważne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej trzech metrów 
 • opłacona składka ZUS lub ubezpieczenie NW 
 • posiadanie numeru WINDA ID 
 • wypełniona ankieta medyczna 
 • ubrania robocze, obuwie robocze oraz rękawiczki 
 • uregulowana opłata za szkolenie
 • dokument tożsamości. 

Górna granica wagi osoby biorącej udział w szkoleniach na wysokości to 135 kg 

Cena

Cena szkolenia Working at Heights ustalana jest indywidualnie. Wysokość opłaty uzależniona jest od liczby uczestników biorących udział w zajęciach. Dla większych grup przewidujemy atrakcyjne rabaty. 

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Miejsce prowadzenia zajęć 

Prowadzimy szkolenia w różnych lokalizacjach, między innymi w Warszawie oraz w naszych oddziałach regionalnych na terenie całego kraju. Również oferujemy szkolenia u zleceniodawcy, wraz z dojazdem do klienta.  

Na naszej stronie internetowej dostępne są wszelkie informacje odnośnie otwartych kursów. Jeżeli interesuje Państwo szkolenie zamknięte, prosimy o kontakt – nasz ośrodek, przygotuje dla Państwa spersonalizowaną ofertę. 

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji, jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z naszymi kursami. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, oraz do odwiedzenia naszego Ośrodka, gdzie z przyjemnością przedstawimy ofertę, pomożemy rozwiać wątpliwości i przygotujemy wycenę szkolenia. 

Zapraszamy do Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO na szkolenia Working at Heights Warszawa i cała Polska! 

Zobacz także: