Kurs na podesty ruchome masztowe – dla operatorów

Obsługa podestu ruchomego masztowego wiąże się z koniecznością posiadania uprawnieńOd osób, które chcą wykonywać zawód operatora podestów ruchomych masztowych, wymaga się posiadania uprawnień zawodowych. Wydawane przez UDT uprawnienia są dokumentem potwierdzającym kwalifikacje: umiejętność obsługi urządzeń, znajomość przepisów i zasad bezpiecznej eksploatacji.

Wszystkim osobom, które chciałyby zdobyć takie uprawnienia, proponujemy udział w naszym kursie “Podesty ruchome masztowe”. Program zajęć uwzględnia wymogi Urzędu Dozoru Technicznego i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Oznacza to, że udział w zajęciach to dobre źródło wiedzy i umiejętności dla tych, którzy chcą podejść do egzaminu na uprawnienia UDT.

Zajęcia odbywają się regularnie w kilku lokalizacjach na terenie całej Polski (organizujemy szkolenia na podesty ruchome w Warszawie, Krakowie czy na Śląsku). Mamy również możliwość przeprowadzenia wykładów zdalnie, w postaci webinarów.

Uprawnienia na podesty ruchome masztowe

Sprawdzaniem kwalifikacji do obsługi podestów masztowych zajmuje się w Polsce Urząd Dozoru Technicznego. Jego inspektorzy przeprowadzają egzamin w formie testu z pytaniami zamkniętymi oraz sprawdzianu praktycznego. Pozytywny wynik z obu części egzaminu jest podstawą do przyznania uprawnień. Od czerwca 2020 roku uprawnienia przyznaje się na podesty ruchome stacjonarne i masztowe jednocześnie, a czas ich obowiązywania wynosi 10 lat. Dokument ma formę karty plastikowej ze zdjęciem, jest ważny na terenie całej Polski, w niektórych przypadkach – także za granicą.

Posiadając uprawnienia na podesty ruchome masztowe, można wykonywać prace na placach budowy, przy remontach, a także w halach magazynowych i fabrycznych. Tego rodzaju urządzenie, składające się z platformy roboczej do przemieszczania pracowników w pionie, umieszczonej na maszcie, ma wiele zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jest łatwe w obsłudze i transporcie i dobrze sprawdza się jako ułatwienie dostępu do regałów magazynowych, jest pomocne także przy pracach montażowych na elewacji czy malowaniu ścian. Zasięg masztu to od kilku do około 10 metrów.

Kurs “Podesty ruchome masztowe” – szczegóły

W przypadku podestów ruchomych kurs odbywa się w grupach na różnych poziomach zaawansowania. Udział mogą brać zarówno osoby początkujące, jak i takie, które pracowały już przy obsłudze urządzeń transportu bliskiego, na przykład jako pomocnicy operatora.

Zajęcia trwają od około 8 do 35 godzin, w zależności od doświadczenia, wiedzy i potrzeb szkoleniowych uczestników. Jeśli kursant miał już do czynienia z obsługą podestów, może potrzebować mniej godzin zajęć.

Nasze szkolenia są przeznaczone dla osób, które:

  • Są pełnoletnie
  • Posiadają co najmniej podstawowe wykształcenie
  • Nie mają przeciwwskazań zdrowotnych

Szkolenie składa się z następujących elementów:

  • Wykłady, prowadzone stacjonarnie lub online: informacje na temat budowy i działania podestu masztowego, zasad bezpieczeństwa związanych z eksploatacją, obowiązki operatora wynikające z przepisów dozoru technicznego, przygotowanie do pracy
  • Ćwiczenia praktyczne na placu manewrowym/hali
  • Egzamin państwowy, przeprowadzany przez egzaminatorów z odpowiedniego oddziału UDT: Warszawa lub innego. Egzamin ma formę testu wiedzy, a następnie rozmowy z operatorem przy urządzeniu.

Z myślą o osobach, które chciałyby jak najszybciej podejść do egzaminu UDT szkolenia są planowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzięki temu możemy uwzględnić terminy egzaminów, tak aby czas oczekiwania był jak najkrótszy.

Kurs operatora podestów ruchomych rozpoczyna się nawet kilka razy w miesiącu, a zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach na terenie Polski, głównie w dużych miastach. W naszym harmonogramie znajdują się również kursy na zwyżki (podesty ruchome samojezdne), podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (nożycowe) i inne urządzenia. Zapisy na wszystkie szkolenia odbywają się na stronie www.platformaedukacji.pl. Tam również znajdą Państwo aktualne terminy i miejsca zajęć.

Jeśli są Państwo zainteresowani organizacją szkolenia zamkniętego dla swojej firmy, zapraszamy do kontaktu. Mamy doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z egzaminami na uprawnienia na zwyżki i inne urządzenia, jesteśmy elastyczni, jeśli chodzi o terminy i miejsce zajęć.

Podest ruchomy masztowy jest umieszczony na podwoziu z kołami, posiada maszt i platformę roboczą

Zobacz także: