(SLS) Slinger Signaller – Warszawa i cała Polska 

Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO zaprasza na kurs (SLS) Slinger SignallerHakowy Sygnalista. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz kompetencji z zakresu bezpiecznego podnoszenia ładunków w trakcie operacji dźwigowych, wyjaśnienie zagrożeń oraz ryzyka związanego z zawodem hakowego i sygnalisty.  

Turbiny wiatrowe

Szkolenie jest dedykowane pracownikom sektora energii wiatrowej zaangażowanym w operacje dźwigowe, obejmujące produkcję, instalację i konserwację turbin wiatrowych wraz z ich elementami. 

Ośrodek szkoleniowy OSO w pełni przestrzega standardów GWO, zapewniając wysoki poziom szkolenia. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna pozwoli państwu skutecznie sobie poradzić w pracy hakowego bądź sygnalisty w obszarze turbin wiatrowych, zachowując standardy bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi (SLS) Slinger Signaller. 

W naszym ośrodku oferujemy możliwość zdobycia kompetencji oraz wiedzy pod okiem ekspertów w danej dziedzinie. Nasze kursy (SLS) Slinger Signaller obejmują obszar całego kraju – zarówno w naszej siedzibie głównej w Warszawie, jak i w oddziałach terenowych oraz w formie szkoleń otwartych i zamkniętych. Decydując się na uczestnictwo w kursie (SLS) Slinger Signaller, możecie Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. 

Cel szkolenia

Hakowy lub sygnalista

Szkolenie (SLS) Slinger SignallerHakowy Sygnalista organizowane przez Ośrodek szkoleniowy OSO ma na celu przekazanie umiejętności technicznych z zakresu technik podwieszania i mocowania ładunków, przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa. Uczestnicy kursu zapoznają się z rodzajami wykorzystywanego sprzętu i niezbędnymi środkami ochrony osobistej. Zakres szkolenia obejmuje optymalne kąty podnoszenia ładunków i ustalania środka ciężkości ładunku oraz skuteczne sygnalizowanie ruchu dźwigni. 

Program

Szkolenie (SLS) Slinger Signaller – Hakowy Sygnalista zapewnia uczestnikom niezbędna wiedzę oraz umiejętności, umożliwiające bezpieczne i efektywne wykonywanie przydzielonych zadań. Kurs obejmuje wiedzę teoretyczną, prezentacje prowadzone przez instruktorów oraz praktyczne ćwiczenia. 

Po zakończonym szkoleniu uczestnik kursu zdobędzie wiedzę w zakresie: 

 • technik bezpiecznego korzystania z przyrządów do podnoszenia, przenoszenia i odkładania ładunków; 
 • zasad sygnalizacji wszelkich ruchów podczas prostych operacji dźwigowych, nawet przy ograniczonej widoczności operatora dźwigu; 
 • roli oraz obowiązków sygnalisty podczas operacji dźwigowych; 
 • kontroli wizualnej przyrządów do podnoszenia ładunków przed i po operacjach; 
 • profesjonalnej i bezpiecznej obsługi sprzętu wykorzystywanego w operacjach dźwigowych; 
 • dobierania odpowiedniego zawiesia do różnych rodzajów ładunków, uwzględniając ich wagę, środek ciężkości, kształt oraz rozmiar; 
 • wykonywania rutynowych podnoszeń zgodnie z przygotowanym planem; 
 • właściwej konserwacji i użytkowania sprzętu; 
 • identyfikacji wad oraz usterek w użytkowanym sprzęcie; 
 • ścisłego przestrzegania instrukcji oraz procedur ustalonych przez pracodawcę w celu sprawnego zarządzania operacjami dźwigowymi; 

Program Ośrodka szkoleniowego OSO ma na celu dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im na profesjonalnie działanie w zakresie operacji dźwigowych. 

Program szkolenia został oparty na planach podnoszenia (Lift Plan). 

Lift Plan to plan podnoszenia ładunków obejmujący ocenę ryzyka, określenie metod oraz inne istotne informacje, takie jak rysunki, wykresy, harmonogramy i zdjęcia. Jest to dokument określający role wszystkich osób w operacji podnoszenia, w celu zapewnienia jej pomyślnej realizacji. Oznacza to, że każda osoba z wyprzedzeniem zna swoje obowiązki i przydzielone zadania w danym dniu, co pozwala na sprawdzenie wszystkich kwalifikacji i upewnienie się, że wszyscy pracownicy posiadają niezbędne doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania wymaganych ról. 
 
Plan podnoszenia zazwyczaj zawiera oświadczenie o metodzie wykonania zadania, informacje techniczne dotyczące konfiguracji dźwigu oraz inne dane dotyczące operacji podnoszenia, takie jak warunki gruntowe, dostęp do miejsca itp. 

Lift Plan powinien zawierać ocenę ryzyka, aby zidentyfikować wszystkie zagrożenia i wdrożyć plan ich eliminacji. Koniecznie musi zawierać plan awaryjny na wypadek najgorszego scenariusza.

Uprawnienia

Posiadamy akredytację nadaną przez DNV i GWO 

Szkolenie (SLS) Slinger SignallerHakowy Sygnalista odbywa się zgodnie z aktualnym standardem GWO Basic Safety Training.  

Po zrealizowaniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz zdobycie kwalifikacji i umiejętności w obszarze bezpiecznego podnoszenia, przemieszczenia i odkładania ładunków. Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnik szkolenia jest przygotowany do bezpiecznej pracy zarówno w sektorze energetyki wiatrowej, jak i w innych środowiskach, gdzie wykonywane są operacje dźwigowe. 

Wymagania

Aby móc pracować na wysokościach należy spełnić następujące wymagania: 

 • Osoba pełnoletnia 
 • Wykształcenie co najmniej średnie 
 • ważne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej trzech metrów 
 • opłacona składka ZUS lub ubezpieczenie NW 
 • posiadanie numeru WINDA ID 
 • wypełniona ankieta medyczna 
 • uregulowana opłata za szkolenie 
 • dokument tożsamości 
 • odzież robocza (obuwie robocze) 

Certyfikat jest ważny: bezterminowo 

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10-12 osób 

Cena

Cena szkolenia (SLS) Slinger SignallerHakowy Sygnalista ustalana jest indywidualnie. Wysokość opłaty uzależniona jest od liczby uczestników biorących udział w zajęciach. Dla większych grup przewidujemy atrakcyjne rabaty. 

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Zobacz także: