Ocena zagrożeń psychospołecznych

Zagrożenia psychospołeczne na stanowisku pracy nie tylko są przyczyną powstawania stresu, ale dodatkowo również zwiększają ryzyko absencji pracowników, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dlatego jednym z ważnych elementów w zakresie BHP jest prowadzenie oceny zagrożeń psychospołecznych.Aktualnie najczęściej wykorzystuje się w tym celu normę zagraniczną BSI-PAS 1010:2011: Guidance on the management of psychosocial risks in the workplace ( jest to norma rozwijana i zaakceptowana m.in. przez European Agency for Safety and Health at work, Finnish Institute of Occupational Health, WHO, The Manufacturer’s Organisation, iMS Risk Solutions, Health and Safety Executive , European Trade Union Confederation, Centralny Instytut Ochrony Pracy i inne instytucje), a także stosuje się zalecenia WHO: Health Impact of Psychosocial Hazards at Work: An overview 2010.

Przy określaniu zagrożeń psychospołecznych na stanowisku pracy konieczne jest wzięcie pod uwagę następujących czynników:

  • wymogi związane z pracą – tempo i czas pracy, liczba przydzielonych zadań, ich częstotliwość, warunki fizyczne i psychiczne
  • relacje pracownicze w zakładzie pracy
  • relacje społeczne i kultura organizacyjna w zakładzie pracy
  • metody kontroli pracowników
  • rola pracownika w zakładzie pracy

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z naszych usług w ramach BHP, w tym ocen stanowisk pracy, zapraszamy do skorzystania z usługi. Dzięki niej możesz uzyskać szczegółowe informacje na temat zagrożeń i wdrożyć rozwiązania, które zapobiegają ich występowaniu. Zapraszamy!

Zobacz także: