Uprawnienia G1-G2-G3 – dozór i eksploatacja

Eksploatacja i dozór w eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci określa między innymi rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Zgodnie z przepisami prowadzenie prac dotyczących urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych można podzielić na dwie kategorie: eksploatację oraz dozór:

 • stanowiska eksploatacji – obejmują prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym
 • stanowiskach dozoru – dotyczą stanowisk pracowników kierujących czynnościami osób prowadzących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

W związku z tym również szkolenia G1-G2-G3 różnią się pomiędzy sobą zakresem tematycznym – można zdecydować się na kurs na stanowiska eksploatacji lub dozoru albo na oba z nich.

Osoby na stanowiskach eksploatacji muszą mieć wiedzę na temat:

 • budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 • instrukcji i zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • zasad i warunków prowadzenia prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasad i wymagań BHP i ochrony PPOŻ oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

Osoby na stanowiskach eksploatacji muszą mieć wiedzę na temat:

 • zasad przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 • przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji
 • przepisów stosujących się do budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny one odpowiadać
 • przepisów odnoszących się do BHP oraz ochrony PPOŻ, w tym udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska
 • zasad postępowania w przypadku wystąpienia awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 • zasad zarządzania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 • zasad i warunków prowadzenia prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Jeśli także interesują cię uprawnienia G1-G2-G3, Warszawa, Kraków, Katowice, Bielsko-Biała to miasta, w których można skorzystać z naszych szkoleń. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w OSO!

Zobacz także: