GWO First Aid – Warszawa i cała Polska 

Szkolenie (FA) First Aid – Kurs Pierwszej Pomocy GWO jest dedykowane dla pracowników działających w sektorze turbin wiatrowych.

Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO zaprasza na kurs GWO First Aid (Kurs pierwszej pomocy GWO). Priorytetowym celem szkolenia jest przeszkolenie uczestników kursu w zakresie wszechstronnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w dziedzinie udzielania bezpiecznej i skutecznej pierwszej pomocy, z naciskiem na aspekty charakterystyczne dla turbin wiatrowych.  

Ośrodek szkoleniowy OSO w pełni przestrzega standardów GWO, zapewniając wysoki poziom szkolenia. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna pozwoli państwu skutecznie udzielić pierwszej pomocy w obszarze turbin wiatrowych, zachowując zasady bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi GWO First Aid. 

W naszym ośrodku oferujemy możliwość zdobycia kompetencji oraz wiedzy pod okiem ekspertów w danej dziedzinie. Nasze kursy GWO First Aid obejmują obszar całego kraju – zarówno w naszej siedzibie głównej w Warszawie, jak i w oddziałach terenowych oraz w formie szkoleń otwartych i zamkniętych. Decydując się na uczestnictwo w kursie GWO First Aid, możecie Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. 

Cel szkolenia

Pierwsza pomoc

GWO First AidKurs pierwszej pomocy GWO 

Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Medycznej GWO jest dedykowane dla pracowników działających w sektorze energetyki wiatrowej. Celem szkolenia, jest przekazanie uczestnikom niezbędnych umiejętności w obszarze udzielania wsparcia medycznego w sytuacjach awaryjnych, występujących na platformach wiertniczych oraz farmach wiatrowych. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy powinni posiadać kompetencje umożliwiające sprawną reakcję w przypadkach zagrażających zdrowiu lub życiu, być zdolni do udzielania pierwszej pomocy, biegłej obsługi specjalistycznego sprzętu medycznego oraz środków z apteczki. 

Program

Szkolenie z Pierwszej Pomocy GWO First Aid jest stałym elementem pakietu Basic Safety Training. Szkolenie służy zapoznaniu się z aspektami prawnymi związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę w zakresie podstaw anatomii człowieka, udzielania pierwszej pomocy, obsługi defibrylatora AED oraz procedur działania podczas wypadków. Kursanci mają możliwość zastosowania zdobytych umiejętności w praktyce, podczas realistycznej symulacji zdarzeń.  

Ukończenie kursu pozwala uczestnikom na uzyskanie kompetencji umożliwiających wykonywanie pracy na wysokości. Program szkolenia zapewnia technikom turbin wiatrowych najwyższy poziom bezpieczeństwa, co ma szczególne znaczenie w kontekście położenia wiatraków w terenach odległych od służb ratowniczych. 

Na szkoleniu GWO First Aid (Kurs pierwszej pomocy GWO) uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu: 

 • Bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy, z uwzględnieniem lokalnych przepisów prawnych i wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego; 
 • Rozpoznawania objawów oraz odpowiedniego reagowania na poważne obrażenia ciała czy nagłe zachorowania; 
 • Kolejności działań w sytuacjach awaryjnych w środowisku turbin wiatrowych; 
 • Poprawnego wykorzystania środków służących do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z protokołem podstawowego badania C-A-B-C-D-E; 
 • Efektywnego używania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED); 
 • Procedura postępowania w przypadku złamania, zranienia głowy czy zatrucia; 
 • Procedura postępowania w przypadku skaleczeń, oparzeń, porażenia prądem, wstrząsu czy udaru cieplnego; 
 • Precyzyjnego wykonywania dalszych badań w trakcie udzielania pierwszej pomocy; 
 • Fachowego korzystania ze sprzętu do udzielania pierwszej pomocy. Doświadczenie jest oparte na scenariuszach ćwiczeniowych; 
 • Postępowanie w przypadku udzielania pierwszej pomocy osobom z chorobami przewlekłymi 
 • Obsługa sprzętu medycznego, takiego jak: nosze, kołnierz ortopedyczny czy kajdanki ortopedyczne; 

Uprawnienia

Posiadamy akredytację nadaną przez DNV i GWO. 

Szkolenie GWO First Aid odbywa się zgodnie z aktualnym standardem GWO Basic Safety Training.  

Po zrealizowaniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Certyfikat ukończenia kursu GWO Pierwsza Pomoc Medyczna (Medical First Aid) jest dokumentem potwierdzającym, że uczestnik szkolenia zdobył niezbędną wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia. 

Wymagania

Aby móc pracować na wysokościach należy spełnić następujące wymagania: 

 • Osoba pełnoletnia 
 • Wykształcenie co najmniej średnie 
 • ważne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej trzech metrów 
 • opłacona składka ZUS lub ubezpieczenie NW 
 • posiadanie numeru WINDA ID 
 • wypełniona ankieta medyczna 
 • uregulowana opłata za szkolenie 
 • dokument tożsamości 

Certyfikat jest ważny: 24 miesiące 

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10-12 osób 

Cena

Cena szkolenia GWO First Aid ustalana jest indywidualnie. Wysokość opłaty uzależniona jest od liczby uczestników biorących udział w zajęciach. Dla większych grup przewidujemy atrakcyjne rabaty. 

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Miejsce prowadzenia zajęć

Prowadzimy szkolenia w różnych lokalizacjach, między innymi w Warszawie oraz w naszych oddziałach regionalnych na terenie całego kraju. Również oferujemy szkolenia u zleceniodawcy, wraz z dojazdem do klienta.  

Na naszej stronie internetowej dostępne są wszelkie informacje odnośnie otwartych kursów. Jeżeli interesuje Państwo szkolenie zamknięte, prosimy o kontakt – nasz ośrodek, przygotuje dla Państwa spersonalizowaną ofertę. 

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji, jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z naszymi kursami. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, oraz do odwiedzenia naszego Ośrodka, gdzie z przyjemnością przedstawimy ofertę, pomożemy rozwiać wątpliwości i przygotujemy wycenę szkolenia. 

Zapraszamy do Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO na szkolenia GWO First Aid – Warszawa i cała Polska! 

Zobacz także: