Specjalista PPOŻ

Inspektorzy oraz specjaliści PPOŻ posiadają właściwe uprawnienia do prowadzenia czynności ochrony przeciwpożarowych na terenie budynków, obiektów oraz terenów, w tym w zakładach pracy. Uprawnienia zdobywane są poprzez ukończenie odpowiedniej szkoły.

Specjalistą do spraw przeciwpożarowych może zostać absolwent:

 • ośrodków szkolenia PPOŻ
 • szkół strażackich działających przy Komendach Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej
 • Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie lub w Poznaniu
 • Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Specjalista PPOŻ jest upoważniony do prowadzenia działań ochrony przeciwpożarowej na terenie gmin, powiatów oraz województw. Jego uprawnienia są szersze niż w przypadku inspektorów.

Osoby pracujące na omawianym stanowisku posiadają kompetencje w następujących obszarach:

 • potrafią organizować ochronę przeciwpożarową
 • znają zasady ochrony przeciwpożarowej
 • potrafią precyzyjnie rozpoznawać i oceniać zagrożenia
 • znają wymagania przeciwpożarowe
 • znają środki stosowane podczas pożarów i innych zagrożeń
 • posiadają zdolności do tworzenia odpowiednich warunków organizacyjnych i formalno-prawnych dotyczących bezpieczeństwa mienia i osób

Przy rozpoczęciu współpracy ze specjalistą w wyżej wymienionym zakresie, warto zapoznać się z jego uprawnieniami oraz doświadczeniem. Wybierając nasze usługi, masz pewność, że uzyskasz kompleksową opiekę dotyczącą ochrony przeciwpożarowej w swojej firmie. Zapraszamy!

Zobacz także: