Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

cysterna do mleka.Specjalizujemy się w przeprowadzaniu szkoleń zawodowych, szkolimy specjalistów na terenie całej Polski. Zapraszamy do udziału w szkoleniu na urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone. Od ponad kilkunastu lat przeprowadzamy szkolenia w całym kraju. Dajemy gwarancję na zdobycie nowych umiejętności i uprawnień do wykonywania zawodu. Posiadamy tysiące zadowolonych klientów.

Program szkoleniowy

Zajęcia w naszym ośrodku są podzielone na trzy etapy, kursant zaczyna od zajęć teoretycznych. Podczas wykładów, uczestnik zapozna się z najważniejszymi zagadnieniami, po czym podejdzie do wykonywania zadań praktycznych, pod okiem naszych specjalistów. Ostatni etap to egzamin w naszym ośrodku szkoleniowym. Tak przygotowany uczestnik po zakończonym szkoleniu podchodzi do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Transportowy Dozór Techniczny

Najważniejsze zagadnienia realizowane podczas zajęć to m.in.:

 • eksploatacja urządzeń
 • napełnianie cysterny spożywczej.zasady działania i obsługi zbiorników transportowych
 • warunki techniczne dozoru technicznego
 • budowa urządzeń i ich zastosowanie
 • zasady bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy
 • urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • obowiązujące przepisy prawne
 • prace serwisowe i naprawcze
 • dokumentacja techniczna
 • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy
 • przygotowanie planów awaryjnych
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia.

Egzamin i uprawnienia

Po ukończonym szkoleniu w naszym ośrodku, uczestnik może podejść do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez TDT. Pozytywny wynik egzaminu nadaje uprawnienia do wykonywania zawodu w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego. Okres ważności uprawnień wynosi 10 lat.

Gdzie szkolimy?

Nasza główna siedziba szkoleniowa znajduję się w Warszawie, ale szkolimy specjalistów na terenie całej Polski. Jesteśmy posiadaczami specjalnych pojazdów, dzięki którym możemy podjechać pod wskazany adres przez naszego klienta.

Warunki uczestnictwa

zaświadczenie kwalifikacyjne.Aby wziąć udział w kursie zawodowym, należy ukończyć 18 lat i, posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe i dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu.

Inne kursy zawodowe, przeprowadzane w naszym ośrodku:

Pytania i odpowiedzi:

Kto jest jednostką egzaminacyjną podczas egzaminu na urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych niezaliczanych jako niebezpieczne?

Jednostką egzaminacyjną podczas szkolenia jest Transportowy Dozór Techniczny.

Na jak długo są przyznawane uprawnienia?

Uprawnienia są wydawane na 10 lat, po czym można je odnowić.

Gdzie są przeprowadzane szkolenia?

Szkolimy specjalistów w naszym ośrodku, który znajduje się w Warszawie, ale także posiadamy ofertę mobilna z dojazdem do klienta. 

Zobacz także: