Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe jest inaczej prawdopodobieństwem występowania zagrożeń – zdarzeń niepożądanych. Mogą one oddziaływać na pracowników, w tym na ich życie w postaci wypadków czy chorób zawodowych. Zgodnie z przepisami pracodawca musi przygotować ocenę ryzyka dla wszystkich stanowisk pracy i poinformować o tym ryzyku pracowników.

Służymy kompleksową pomocą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – jedną z naszych specjalności w tej dziedzinie jest opracowywanie ocen ryzyka zawodowego, do czego wykorzystujemy różne metodologie. Dzięki odpowiednio dobranej metodologii można skutecznie i precyzyjnie oznaczyć występujące na stanowisku pracy zagrożenia.

W pracy wykorzystujemy następujące metodologie:

  • PHA – Preliminary Hazard Analysis – metoda analizy wstępnej zagrożeń
  • matryca ryzyka według normy PN-N-18002 w skali pięciostopniowej
  • RISK SCORE – wskaźnik ryzyka – metoda jakościowa oceny ryzyka zawodowego
  • KIM – dla ręcznego dźwigania – metoda wskaźników kluczowych
  • FMEA – Failure Mode and Effect Analysis – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów
  • REBA – Rapid Entire Body Assessment – szybka całościowa ocena postawy ciała podczas pracy
  • HAZOP – Hazard and Operability Study – analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych
  • OWAS – Ovako Working Posture Analysis System – metoda analizy obciążenia statycznego
  • inne metody dla czynników szkodliwych, dla których wykonano pomiary

Jeżeli chcesz, aby w twoim zakładzie pracy bezpieczeństwo i higiena pracy były na wysokim poziomie, wybierz nasze usługi!

Zobacz także: