(SLS) Slinger Signaller - Varsovia y toda Polonia 

Centro de Formación de Operadores OSO le invita al curso (SLS) Slinger Signaller - Hakowy Sygnalista. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz kompetencji z zakresu bezpiecznego podnoszenia ładunków w trakcie operacji dźwigowych, wyjaśnienie zagrożeń oraz ryzyka związanego z zawodem hakowego i sygnalisty.  

Aerogeneradores

Szkolenie jest dedykowane pracownikom sektora energii wiatrowej zaangażowanym w operacje dźwigowe, obejmujące produkcję, instalację i konserwację turbin wiatrowych wraz z ich elementami. 

Ośrodek szkoleniowy OSO w pełni przestrzega standardów GWO, zapewniając wysoki poziom szkolenia. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna pozwoli państwu skutecznie sobie poradzić w pracy hakowego bądź sygnalisty w obszarze turbin wiatrowych, zachowując standardy bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi (SLS) Slinger Signaller. 

En nuestro centro, ofrecemos la oportunidad de adquirir competencias y conocimientos bajo la dirección de expertos en la materia. Nuestros cursos (SLS) Slinger Signaller cubren todo el país, tanto en nuestra sede central de Varsovia como en nuestras delegaciones sobre el terreno, así como en forma de cursos de formación abiertos y cerrados. Elegir participar en un curso (SLS) Slinger Signaller, puede contar con unas condiciones financieras atractivas. 

Objetivo de la formación

Hakowy lub sygnalista

Capacitación (SLS) Slinger Signaller - Hakowy Sygnalista organizowane przez Ośrodek szkoleniowy OSO ma na celu przekazanie umiejętności technicznych z zakresu technik podwieszania i mocowania ładunków, przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa. Uczestnicy kursu zapoznają się z rodzajami wykorzystywanego sprzętu i niezbędnymi środkami ochrony osobistej. Zakres szkolenia obejmuje optymalne kąty podnoszenia ładunków i ustalania środka ciężkości ładunku oraz skuteczne sygnalizowanie ruchu dźwigni. 

Programa

Capacitación (SLS) Slinger Signaller – Hakowy Sygnalista zapewnia uczestnikom niezbędna wiedzę oraz umiejętności, umożliwiające bezpieczne i efektywne wykonywanie przydzielonych zadań. Kurs obejmuje wiedzę teoretyczną, prezentacje prowadzone przez instruktorów oraz praktyczne ćwiczenia. 

Al final del curso, el participante habrá adquirido conocimientos en: 

 • technik bezpiecznego korzystania z przyrządów do podnoszenia, przenoszenia i odkładania ładunków; 
 • zasad sygnalizacji wszelkich ruchów podczas prostych operacji dźwigowych, nawet przy ograniczonej widoczności operatora dźwigu; 
 • roli oraz obowiązków sygnalisty podczas operacji dźwigowych; 
 • kontroli wizualnej przyrządów do podnoszenia ładunków przed i po operacjach; 
 • profesjonalnej i bezpiecznej obsługi sprzętu wykorzystywanego w operacjach dźwigowych; 
 • dobierania odpowiedniego zawiesia do różnych rodzajów ładunków, uwzględniając ich wagę, środek ciężkości, kształt oraz rozmiar; 
 • wykonywania rutynowych podnoszeń zgodnie z przygotowanym planem; 
 • właściwej konserwacji i użytkowania sprzętu; 
 • identyfikacji wad oraz usterek w użytkowanym sprzęcie; 
 • ścisłego przestrzegania instrukcji oraz procedur ustalonych przez pracodawcę w celu sprawnego zarządzania operacjami dźwigowymi; 

Program Ośrodka szkoleniowego OSO ma na celu dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im na profesjonalnie działanie w zakresie operacji dźwigowych. 

Program szkolenia został oparty na planach podnoszenia (Lift Plan). 

Lift Plan to plan podnoszenia ładunków obejmujący ocenę ryzyka, określenie metod oraz inne istotne informacje, takie jak rysunki, wykresy, harmonogramy i zdjęcia. Jest to dokument określający role wszystkich osób w operacji podnoszenia, w celu zapewnienia jej pomyślnej realizacji. Oznacza to, że każda osoba z wyprzedzeniem zna swoje obowiązki i przydzielone zadania w danym dniu, co pozwala na sprawdzenie wszystkich kwalifikacji i upewnienie się, że wszyscy pracownicy posiadają niezbędne doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania wymaganych ról. 
 
Plan podnoszenia zazwyczaj zawiera oświadczenie o metodzie wykonania zadania, informacje techniczne dotyczące konfiguracji dźwigu oraz inne dane dotyczące operacji podnoszenia, takie jak warunki gruntowe, dostęp do miejsca itp. 

Lift Plan powinien zawierać ocenę ryzyka, aby zidentyfikować wszystkie zagrożenia i wdrożyć plan ich eliminacji. Koniecznie musi zawierać plan awaryjny na wypadek najgorszego scenariusza.

Derechos

Posiadamy akredytację nadaną przez DNV i GWO 

Capacitación (SLS) Slinger Signaller - Hakowy Sygnalista se realiza de acuerdo con la norma vigente GWO Formación básica en seguridad.  

Po zrealizowaniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz zdobycie kwalifikacji i umiejętności w obszarze bezpiecznego podnoszenia, przemieszczenia i odkładania ładunków. Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnik szkolenia jest przygotowany do bezpiecznej pracy zarówno w sektorze energetyki wiatrowej, jak i w innych środowiskach, gdzie wykonywane są operacje dźwigowe. 

Requisitos

Para trabajar en altura deben cumplirse los siguientes requisitos: 

 • Adultos 
 • Al menos educación secundaria 
 • certificado válido de un médico del trabajo de que no existen condiciones de salud para trabajar a más de tres metros de altura 
 • seguridad social o seguro de accidentes pagados 
 • tener un número de identificación WINDA 
 • cuestionario médico cumplimentado 
 • tasa de formación pagada 
 • documento de identidad 
 • odzież robocza (obuwie robocze) 

El certificado es válido: bezterminowo 

Número máximo de participantes por grupo: 10-12 personas 

Precio

Precio de la formación (SLS) Slinger Signaller - Hakowy Sygnalista se determina individualmente. El precio depende del número de participantes. Ofrecemos atractivos descuentos para grupos grandes. 

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

REGISTROS: +48 504 477 077

Ver también: