Špecialista na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Okrem inšpektorov BOZP je ďalším typom titulu v tejto špecializácii špecialista BOZP. Môžu ho akceptovať ľudia s primeraným vzdelaním a navyše s odbornou praxou.
Nižšie sú uvedené aktuálne požiadavky:

  • špecialista - vysokoškolské vzdelanie v odbore alebo nadstavbové štúdium, minimálne 1 rok praxe
  • starší špecialista - vysokoškolské vzdelanie v danom študijnom odbore alebo špecializácii, nadstavbové štúdium, minimálne 3 roky praxe
  • hlavný špecialista - vysokoškolské vzdelanie v danom študijnom odbore alebo špecializácii, nadstavbové štúdium, minimálne 5 rokov praxe

Medzi úlohy špecialistu BOZP patrí okrem iného kontrola pracovných podmienok v závode, príprava dokumentov, ako sú posudky pracovné riziko, príprava postupov, vykonávanie úvodných a periodických školení, vykonávanie poúrazových vyšetrovaní, spolupráca s orgánmi zodpovednými za monitorovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a iné v súlade so zákonmi a predpismi týkajúcimi sa danej profesie.

Vo firmách, ktoré potrebujú služby špecialistu BOZP, nie je potrebné zamestnať človeka s príslušnou kvalifikáciou. Na tento účel je možné nadviazať spoluprácu s externými poskytovateľmi služieb vykonávajúcimi potrebné činnosti. Je to cenovo výhodnejšie riešenie a zároveň zabezpečuje vysokú úroveň služieb na pracovisku. Pri výbere správneho poskytovateľa služieb sa oplatí oboznámiť sa s jeho právami, ako aj rozsahom ponúkaných služieb a odbornými skúsenosťami.

ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: