Miljöforskning

Arbetsplatser som är utsatta för risk för olycksfall i arbetet och som bidrar till utveckling av yrkessjukdomar bör ständigt kontrolleras för förekomst av olägenheter och miljöfaktorer.

De inkluderar faktorer som:

  • överdrivet oljud
  • mikroklimat på arbetsplatsen
  • otillräcklig belysning och dess enhetlighet och intensitet
  • mekaniska vibrationer som påverkar de övre extremiteterna och hela kroppen

Noggrann miljöforskning med användning av avancerad utrustning utformad för detta ändamål, gör det möjligt att bestämma de skadliga faktorerna. Efter mätningarna upprättas dokumentation som innehåller deras resultat och indikationer om arbete i en given arbetsmiljö.

I SPA-centrets OHS-sektion erbjuder vi en heltäckande tjänst av miljötester, som avser mätning av koncentrationer av kemiska ämnen, damm, metaller, gaser, elektromagnetiska fält samt upprättande av dokument om skadliga och störande faktorer på arbetsplatser. Våra specialister ger dig råd om hur du kan förebygga olycksfall i arbetet och utveckling av arbetssjukdomar vid ogynnsamma resultat av miljöforskning.

Vi tillhandahåller våra tjänster i hela Polen. Våra filialer finns i städerna Warszawa, Krakow, Katowice och Bielsko-Biała. Vi reser till kunder och utför nödvändiga mätningar på plats. Kontakta oss för att diskutera detaljerna i tjänsten. Med OSO Center kan du vara säker på att varje jobb i ditt företag kommer att bli väl beprövat!

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: