Personuppgiftsskydd

General Data Protection Regulation (GDPR, RODO) är en EU-förordning från den 27 april 2016, som träder i kraft den 25 maj 2018. Dess huvudsakliga mål är att harmonisera bestämmelserna om skydd av personuppgifter och deras fria rörlighet i EU-länder.

EU:s GDPR-förordning inför ett antal förändringar, bland annat gällande dataadministration, lagring, radering, överföring, omedelbart informerad vid en hackingattack på data. GDPR-förordningen reglerar också villkoren för att utdöma administrativa sanktioner mot enheter som inte följer reglerna – de uppgår till 20 miljoner euro.

För att möta behoven hos personuppgiftsansvariga, vår OSO Operatörsutbildningscenter bjuder in till utbildning inom dataskyddsområdet. Dessa är omfattande teoretiska och praktiska lektioner som täcker alla frågor relaterade till GDPR.

Programmet innehåller information som:

 • rättslig grund för behandling av personuppgifter
 • grundläggande definitioner inom området för skydd av personuppgifter
 • vem som är dataadministratör och vilka är administratörens uppgifter
 • vem som är dataskyddsombud, status och vilka är hans uppgifter
 • vem är den enhet som behandlar personuppgifter
 • allmänna villkor för utdömande av administrativa böter
 • registrerar bearbetningsaktiviteter
 • organisationsstruktur för skydd av personuppgifter
 • villkor för att uttrycka samtycke till behandling av personuppgifter
 • regler om behandling av personuppgifter
 • rätten till tillgång för den registrerade
 • behandling av särskilda kategorier av personuppgifter

Utbildningen inom området skydd av personuppgifter bedrivs i staden Warszawa. I priset för utbildningen ingår även catering och lunchrast.

Under våra lektioner använder vi moderna, aktiverande undervisningsmetoder som gör att vi kan ge deltagarna kunskap på ett tillgängligt och effektivt sätt.

Om du också är intresserad av GDPR-utbildning, vänligen kontakta oss för att ordna detaljerna.

Vi välkomnar dig hjärtligt att välja vårt utbildningserbjudande på OSO Operatörsutbildningscenter!

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: