Varför är det värt att delta i arbetsmiljöutbildningen?

studenter på hälso- och säkerhetsutbildning
Hälso- och säkerhetsutbildning är en kurs som genomförs innan den anställde får arbeta. Det inkluderar allmän undervisning och arbetsplatsundervisning. Dess huvudsakliga mål är att informera den nyanställde om de faror som kan uppstå på en viss arbetsplats och att förse honom med nödvändiga kunskaper och färdigheter för att utföra arbete, med hänsyn till säkerhetsföreskrifter, samt principerna för första hjälpen. Arbetsgivaren ansvarar också för att bekanta arbetstagaren med metoderna för att den nyanställde ska kunna skydda sig mot faror på arbetsplatsen och de metoder som ...
Mer

Ställningsmontörskurs – är det värt det?

En ställningsmontörkurs kan vara ett utmärkt val för dig som arbetar inom byggsektorn. En ställningsmontör med lämpliga kvalifikationer kan räkna med goda förtjänster både i landet och utomlands. Dessutom är ställningsmonteringskursen en av de kortaste kurserna. Det är ett snabbt sätt att få kvalifikationer som är användbara i många olika branscher. Den som vill ansöka om tillstånd att montera ställningar måste dock genomgå lämplig kurs. Vad bör en praktikant veta innan han anmäler sig till en utbildning? Vilka lagregler reglerar ställningsbyggare? Folk jobbar...
Mer

Svetsmetoder och tekniker för sammanfogning av material.

Svetsning är en process där vi smälter samman metaller eller termoplaster genom att smälta samman, använda värme eller permanent sammanfoga smältbara material, varav de vanligaste är: trådar, stavar, elektroder och plaster. Svetsning finner sin tillämpning i olika branscher, eftersom den ersätter fula skruvar eller dåligt kvarhållande nitar. I motsats till det tidigare nämnda möjliggör det produktion av mycket exakta, hållbara och effektiva former av anslutningselement, och därför finns det en enorm efterfrågan på specialister från en given ...
Mer

Kommer du att röka med oss?

Några ord om kursen på kaminer och centralvärmepannor rökare När du hör ordet "rökare" är det första du tänker på en tobaksrökare. I bilbranschen hör man ofta om "brinnande gummi", och när man träffar sin läkare får man reda på att det finns både aktiv rökning och passiv rökning. Men den här texten kommer inte att handla om någon av de ovan nämnda rökarna. Idag kommer vi att presentera ett extremt viktigt yrke av en rökare av centralvärmepannor och spisar, ofta behandlad försumligt. Från texten lär du dig inte bara vikten av rökaryrket, utan vi kommer också att visa dig steg för steg hur du kan få det nödvändiga ...
Mer

Vad är mobila plattformar?

Mobila plattformar används för säker och effektiv utförande av arbete på höjd. De kallas även domkrafter eller lyftare. De är ett alternativ till traditionella ställningar. De låter dig lyfta både material och arbetare, utrustning och verktyg. Den breda användningen av dessa enheter beror på deras effektivitet, säkra konstruktion och enkla användning. Ett stort urval av typer av mobila plattformar låter dig välja den optimala enheten för specificiteten för en given uppgift, arbetsplats, organisation av arbetstid eller förväntad effekt. Det är upp till dig att välja rätt plattform ...
Mer

Vad är teleskoplastare?

Teleskoplastare är enheter med ett mycket brett spektrum av drift, tack vare vilka de används inte bara på byggarbetsplatser eller på gårdar, utan också på många andra platser. För närvarande skulle det i vissa branscher vara mycket svårt eller till och med omöjligt att utföra arbete utan användning av teleskoplastare. Detta beror på att dessa verktyg är perfekt anpassade till många aktiviteter. De allra flesta företag bestämmer sig för att köpa teleskoplastare för eget bruk, vilket underlättar det dagliga utförandet av transport- och byggaktiviteter. Korrekt funktion av laddare i ...
Mer

HDS kranar

Mobilkranar, även kända som omlastning eller hydrauliska lastbilskranar (HDS), har funnits på marknaden länge, men har blivit populära först på senare år. De tillhör gruppen kranar och är anordningar som används för att lossa och lasta olika typer av gods. Till skillnad från andra kranar kan de nå nästan var som helst på grund av sin kompakta design. Dessa maskiner används inom transport- och byggbranschen. De har en mekanisk drivning, som består av en roterande pelare på basen, samt ett bomsystem ...
Mer

Vad är HDS-kranar?

HDS-kranar är materialhanteringsanordningar monterade på fordonschassier, som används för lastning och lossning av gods. Denna maskin är designad för att flytta tunga laster såväl som stora enskilda element. Den är tillämplig på renoverings- och byggnadsarbeten. HDS-kranen drivs av en hydraulpump som drivs av fordonets motor. Arbetsdelen består av en arm som stöds av en kranram, som kan sträcka sig upp till flera meter. När vi funderar på att arbeta med HDS-kranar måste vi komma ihåg att ha de nödvändiga kvalifikationerna utfärdade av Office of ...
Mer

Typer av byggkranar och deras tillämpning

Den ständiga utvecklingen av städer och de ökande övergripande dimensionerna av byggnader återspeglas på byggarbetsplatsen, där en byggkran är en obligatorisk lösning för byggandet av skyskrapor. Även om de skiljer sig åt vad gäller lastkapacitet, rörlighet och de enskilda komponenterna beroende på modell, är deras huvuduppgift att transportera människor och byggmaterial vertikalt. Säkerhetsreglerna skiljer sig inte heller från standarderna, oavsett vilken typ av enhet som används. Med hjälp av de ovan nämnda egenskaperna kan vi särskilja dem i en passagerargodskran (godstransport ...
Mer

Svetsning - vad är det och vilka är metoderna?

Svetsning är inte en daglig aktivitet för de flesta. De måste ha hört talas om det förut, men minns de exakt vad som händer när något svetsas? Det handlar om att sätta ihop delarna. För att få det rätt måste du börja med något enklare från grunden. Först, den vanligaste limstiften - några zloty i den bästa butiken, öppna pluggen, ta tag i pinnen med handen, smörj två ark, sätt ihop dem, limmet torkar, arken är sammanfogade. Alla vet det. Denna länkningsprincip bibehålls i efterföljande steg av avancemang. Människor som ...
Mer