Specjalistyczny kurs UDT na operatora koparko–ładowarki

Naucz się obsługi koparko–ładowarki 

koparko-ładowarka na placu budowy

Nasza firma szkoleniowa oferuje różnego rodzaju kursy specjalistyczne na operatora maszyn UDT oraz IMBiGS. Przyszli operatorzy koparko–ładowarek są szkoleni przez naszych doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów, którzy przekazują wiedzę w sposób zrozumiały i innowacyjny. Oferujemy kursy, które umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Chcemy pokazać różne techniki oraz manewry, które ułatwiają pracę na stanowisku operatora maszyn.  

Nasz cel

Naszym celem jest przygotowanie kursantów do pracy na stanowisku operatora, aby praca nie stwarzała im żadnych problemów. Kurs jest przeprowadzany z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.  

Wymagania, aby móc przystąpić do kursu  

 • ukończony 18. rok życia,   
 • wykształcenie przynajmniej podstawowe/gimnazjalne,  
 • orzeczenie lekarskie z brakiem przeciwwskazań do wykonywania zawodu.  

Oferta szkolenia 

Chcemy przygotować naszych kursantów do pozytywnego zdania egzaminu końcowego przed komisją IMBiGS. Kurs można zrealizować w trybie weekendowym albo dziennym, w zależności od potrzeb naszych kursantów. Podczas szkolenia chcemy przekazać Państwu wiedzę teoretyczną oraz zastosowanie maszyn w praktyce.   

Zajęcia, na których będziemy nauczać Państwa wiedzy teoretycznej obejmują zakres tematów:  

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,   
 • użytkowanie koparko–ładowarek oraz ich obsługa,   
 • ogólna budowa,   
 • poszczególne mechanizmy i systemy koparko-ładowarek, 
 • zadania i obowiązki operatora, 
 • przepisy prawne i dozór techniczny, 
 • zajęcia specjalistyczne.  

Część praktyczna jest realizowana poprzez ćwiczenia z maszynami, gdzie kursanci przekładają swoją wiedzę teoretyczną na umiejętności praktyczne. Zajęcia praktyczne obejmują ćwiczenia z instruktorem.  

koparko-ładowarka podczas pracy

Kurs jest zakończony wydaniem przez nas zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, a następnie podejściem do egzaminu przed komisją wyznaczoną przez IMBiGS.   

Jak wygląda egzamin?   

Egzamin państwowy jest złożony z dwóch części.  

Egzamin zaczyna się częścią teoretyczną, która obejmuje odpowiedzenie przez zdającego na pytania znajdujące się na arkuszu egzaminacyjnym. Następnie uczestnik przechodzi do części praktycznej, w której musi zastosować swoje umiejętności przed komisją. Ta część egzaminu sprawdza płynność wykonywania czynności oraz umiejętność obsługi maszyny w sposób bezpieczny i nienarażający zdrowia i życia pracownika. 

Pozytywnie zdany egzamin skutkuje otrzymaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz wydaniem książki operatora maszyn roboczych, która zawiera wpis “koparko–ładowarki, wszystkie, klasa trzecia”. Uprawnienia ważne są bezterminowo. 

Koparko ładowarki – charakterystyka i zastosowanie 

Koparko–ładowarka jest jedną z najbardziej popularnych maszyn budowlanych. Wykorzystywana jest głównie do przygotowywania terenów pod budowę chodników i dróg dla rowerów, prac porządkowych czy też wykonywania prac melioracyjnych. Maszyna jest również często wykorzystywana w pracach w gospodarstwie rolnym.  

Do urządzenia mamy możliwość przymocowania różnego sprzętu. Urządzenie ma dodatkowo zamontowany sprzęt hydrauliczny pozwalający na wykonywanie innych zadań, poza kopaniem lub podnoszeniem.  

Najpopularniejsi producenci koparko–ładowarek to JCB, NEW HOLLAND, CASE, Terex, Kubota oraz Caterpillar. 

koparko-ładowarka zbiera piasek

W Polsce maszyny takie jak koparko-ładowarki mogą być obsługiwane tylko przez osoby, które posiadają ukończone szkolenie na operatora maszyny oraz zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez IMBiGS. Zdobycie zaświadczenie kwalifikacyjnego jest możliwe przez odbycie kursu przygotowawczego.  

Inne kursy IMBiGS na uprawnienia operatora i konserwatora

 • spycharki,  
 • koparki, 
 • walce drogowe,  
 • wielozadaniowe nośniki osprzętów.  

Oprócz tego oferujemy: 

 • szkolenia przeciwpożarowe i BHP, 
 • kursy na operatora i konserwatora UDT, m.in. podestów ruchomych, ładowarek teleskopowych, suwnic, układnic oraz wózka widłowego, 
 • konserwację, audyty, modernizację urządzeń, 
 • mobilny i stacjonarny serwis maszyn UDT, 
 • sprzedaż nowych i używanych urządzeń. 

Zapraszamy!  

PYTANIA KURSANTÓW

Czy trzeba przystąpić do egzaminu kończącego kurs na koparko–ładowarki?

Tak. Kurs na operatora koparko–ładowarki kończy się obowiązkowym egzaminem przed komisją IMBiGS. Jeśli uczestnik do niego nie przystąpi, nie otrzyma wymaganych uprawnień.

Jakie modele koparko–ładowarek mogę obsługiwać po uzyskaniu uprawnień?

Po uzyskaniu uprawnień IMBiGS możesz obsługiwać sprzęt najbardziej znanych producentów koparko–ładowarek, m.in.: JCB, NEW HOLLAND, CASE, Terex, Kubota oraz Caterpillar.

Jakie zastosowanie mają koparko–ładowarki?

Koparko-ładowarki są często wykorzystywane w gospodarstwach rolnych. Stosuje się je do przygotowywania terenów pod budowę chodników i dróg dla rowerów, prac porządkowych czy też wykonywania prac melioracyjnych.

Zobacz także: