KURS UDT OBSŁUGI WÓZKÓW ZE ZMIENNYM WYSIĘGIEM

Szkolenie operatora wózka widłowego ze zmiennym wysięgiem 

Zapraszamy na szkolenia na wózki widłowe do Ośrodka Szkolenia Operatorów. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów, a z naszych usług skorzystało już tysiące osób na terenie całej Polski. Ładowarki teleskopowe ze względu na swoje duże możliwości, są obecnie stosowane w wielu branżach. Osoby z uprawnieniami operatora lub konserwatora są poszukiwanymi pracownikami. Kurs na obsługę lub konserwacje tych urządzeń jest dobrą inwestycją w siebie, zwiększającą naszą atrakcyjność na rynku pracy. 

wózek widłowy ze zmiennym wysięgiem podczas pracy

Oferujemy szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji ładowarek teleskopowych, ale także innych rodzajów wózków widłowych: 

 • elektryczne/wysokiego składowania, 
 • spalinowe z wymianą butli LPG 
 • podnośnikowe, 
 • podnoszące operatora razem z ładunkiem, 
 • wózki jezdniowe – widłowe. 

Kurs operatora

Tematyka omawiana na kursie obejmuje m.in.: 

 • informacje o dozorze technicznym, 
 • użytkowanie wózka specjalizowanego, 
 • aparaturę elektroniczną urządzenia, 
 • mechanikę ładowarek teleskopowych, 
 • obowiązki operatora przed przystąpieniem do pracy, 
 • zadania operatora podczas pracy, 
 • czynności, które operator musi wykonać po zakończeniu pracy na urządzeniu, 
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujące podczas pracy z ładowarką teleskopową, 
 • praca w warunkach specjalnych, 
 • klasyfikacja wózków i rodzaje uprawnień. 

Przebieg szkolenia i egzamin 

Obydwa rodzaje kursów składają się z: 

 • części teoretycznej, 
 • części praktycznej. 
wózek widłowy specjalizowany z osprzętem

Kursant po zakończeniu szkolenia podchodzi do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. 

Uprawnienia 

Po zakończonym szkoleniu i zaliczeniu egzaminu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające uzyskane kwalifikacje. Uprawnienia UDT honorowane są w całej Polsce i na terenie Unii Europejskiej. 

Kurs na konserwatora

Podczas szkolenia na konserwatora wózków widłowych ze zmiennym wysięgiem, kursanci zapoznają się z: 

 • dokumentacją techniczną i instrukcjami dotyczącymi wózków widłowych, 
 • ogólnymi informacjami o dozorze technicznym, 
 • planem konserwacji, 
 • zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy przy urządzeniu, 
 • warunkami technicznymi dozoru technicznego, 
 • wszelkimi normami dotyczącymi wózków widłowych/ładowarek teleskopowych, 
 • zasadami eksploatacji wózków widłowych, 
 • metodami czyszczenia danych urządzeń. 

Ładowarka teleskopowa – zastosowanie 

Ładowarka teleskopowa nazywana jest inaczej wózkiem widłowym specjalizowanym. Wykorzystywana jest w miejscach, w których trzeba w sposób szybki i sprawny przetransportować określony towar. Dlatego znajduje zastosowanie w przemyśle, na budowach mostów, dróg, konstrukcji stalowych, wiaduktów, w pracach magazynowych i rolniczych. 

Do najpowszechniej znanych producentów wózków widłowych należą: 

 • OMV, 
 • Toyota, 
 • Manitou, 
 • Bauman, 
 • Hako, 
 • Yale, 
 • BT, 
 • Hyundai, 
 • HC, 
 • Clark, 
 • Taski, 
 • OMG, 
 • Linde, 
 • Nissan,
 • Komatsu, 
 • Mitsubishi, 
 • Still, 
 • Jungheineich, 
 • Hyster,  
 • JCB, 
 • Merlo, 
 • Avent. 

Wymagania 

Osoby chcące zostać konserwatorem lub operatorem wózków widłowych powinny spełniać następujące warunki: 

ładowarka teleskopowa na budowie
 • mieć co najmniej 18 lat, 
 • posiadać minimum wykształcenie podstawowe, 
 • okazać zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania zadań na danym stanowisku. 

Warto nam zaufać 

Decydując się na skorzystanie z naszych kursów gwarantujemy: 

 • atrakcyjne ceny, 
 • wiedzę przekazywaną przez sprawdzonych i praktykujących wykładowców, 
 • komplet wymaganych dokumentów, 
 • solidne przygotowanie do egzaminu UDT, 
 • załatwienie wszystkich formalności związanych z egzaminem. 

Inne usługi 

 Świadczymy także dodatkowe usługi, takie jak: 

 • serwisowanie, naprawa i modernizacja urządzeń, 
 • pomoc przy zakupie urządzeń. 

PYTANIA KURSANTÓW

Na jakie wózki widłowe prowadzicie szkolenie?

W swojej ofercie mamy kurs na konserwacje i obsługę wózków podnośnikowych, ładowarek teleskopowych, jezdniowo–widłowych, spalinowych z butlą LPG, wysokiego składowania/elektryczne, podnoszące operatora razem z ładunkiem.

Czy szkolicie z obsługi Manitou?

Jak najbardziej. Po kursie będziesz posiadał umiejętności obsługi wózków widłowych produkowanych przez firmę Manitou.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Wymagania przed przystąpieniem do kursu to: pełnoletność, minimum podstawowe wykształcenie, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.

Czy kurs na operatora i konserwatora to dwa oddzielne kursy?

Tak. Są to różniące się od siebie kursy i po każdym z nich trzeba podejść do egzaminu.

Zobacz także: